اینم من و شیرین

اینم من و شیرین

آره  دیگه
۱

آره دیگه

اینم توپول من

اینم توپول من

اینم مرسانا خوشگلای من

اینم مرسانا خوشگلای من

جیگرررررررر ناززززززز

جیگرررررررر ناززززززز

اینم جیگرمن

اینم جیگرمن

نی نی . نی نی ملوسم میخوام تو رو ببوسم

نی نی . نی نی ملوسم میخوام تو رو ببوسم

بخند بخند بخننننند
۱

بخند بخند بخننننند

اینم من و خواهرامشیرین . غزل . زهره . شهرزاد

اینم من و خواهرامشیرین . غزل . زهره . شهرزاد

اینم یک خواهر دیگه گلم

اینم یک خواهر دیگه گلم

حالم بده .. بد
۳

حالم بده .. بد

•°•°

•°•°

اینم خواهرم یهویی

اینم خواهرم یهویی

ما واقعا گلیم
۱

ما واقعا گلیم