𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒈𝒐𝒃𝒖𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒚♥𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒃𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂...
۱۵

𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒈𝒐𝒃𝒖𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒚♥𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒃𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂...

دیگران اصن نمیخاستن من شما رو ببینم.حالا دیگه خودمم نمیخام ش...
۶

دیگران اصن نمیخاستن من شما رو ببینم.حالا دیگه خودمم نمیخام ش...

مَن به عالَم و آدَم حَسودی میکنم!به اونی که زَنگ میزنه بِهِت...
۱۷

مَن به عالَم و آدَم حَسودی میکنم!به اونی که زَنگ میزنه بِهِت...

گفتش‌من‌الآن‌هیچ‌چیزِ‌اون‌نیستم‌ولی‌اون همه‌چیزه‌منه‌..حآلآب...
۳

گفتش‌من‌الآن‌هیچ‌چیزِ‌اون‌نیستم‌ولی‌اون همه‌چیزه‌منه‌..حآلآب...

@Behnam_4265 🤞💜
۳۲

@Behnam_4265 🤞💜

چه درديست؟!خب قَدرش را همين حالا بدانيد چند ماهِ ديگر...چند ...
۱۲

چه درديست؟!خب قَدرش را همين حالا بدانيد چند ماهِ ديگر...چند ...

اگـہ بخوام عاشق باشمیڪ عشق تا تہش میرم🙃عشق دو حالت داره،یابہ...
۱۱۰

اگـہ بخوام عاشق باشمیڪ عشق تا تہش میرم🙃عشق دو حالت داره،یابہ...

این غذا رو عشقم پخته نظرتون چیه؟😂✌
۱۵۷

این غذا رو عشقم پخته نظرتون چیه؟😂✌

بچه ها موهای عشقم چطوره
۲۷۳

بچه ها موهای عشقم چطوره

تو که داریش چرا هر روز بهش نمیگی دوست دارم؟چرا میخوای مثل من...
۴۶

تو که داریش چرا هر روز بهش نمیگی دوست دارم؟چرا میخوای مثل من...

اسم ایشون چیع؟!🤔😂
۱۱۳

اسم ایشون چیع؟!🤔😂

بسمی تعالی:به اطلاع اهالیع شاخ مجازی خصوصا ویس میرسانم.دخی م...
۴۳

بسمی تعالی:به اطلاع اهالیع شاخ مجازی خصوصا ویس میرسانم.دخی م...

مردن فقط وقتی قشنگه؛ که تو بخندیُ من برای خنده هات بمیرم💜😜@X...
۴۴

مردن فقط وقتی قشنگه؛ که تو بخندیُ من برای خنده هات بمیرم💜😜@X...

من آدمِ جلویِ کسی رو گرفتن نیستم؛آدمِ سدِ راه کسی شدن برای ن...
۱۷

من آدمِ جلویِ کسی رو گرفتن نیستم؛آدمِ سدِ راه کسی شدن برای ن...

@Behnam_4265 💜✌
۹۲

@Behnam_4265 💜✌

@Xosh_Xandeh ❤✌
۱۱

@Xosh_Xandeh ❤✌

@Behnam_4265 🤴💜هیچ چیز در دنیا…بدتر از معمولی شدن برای کسی ن...
۴

@Behnam_4265 🤴💜هیچ چیز در دنیا…بدتر از معمولی شدن برای کسی ن...

و مَن هَمیشه جایی...میانِ بازوانِ مَردی که نبودبه #خواب رفته...
۲۷

و مَن هَمیشه جایی...میانِ بازوانِ مَردی که نبودبه #خواب رفته...

که بعده تو خیانت بود؛ فکر کردن به هرکس غیره تونگاه کردن به ه...
۱۹۲

که بعده تو خیانت بود؛ فکر کردن به هرکس غیره تونگاه کردن به ه...

از بعضی آدم ها زیاد میترسم از آدم هایی که یکی را گیر می آورن...
۲۳

از بعضی آدم ها زیاد میترسم از آدم هایی که یکی را گیر می آورن...