سعید حسینی کردی

S.H.K

‎من بهت ده دلار داده بودم❤️
‎اون بهت بيست دلار داد
‎تو فكر كردي اون بهتره چون بهت بيشتر داد !
‎ولي اون دويست دلار داشت
‎من فقط همون ده دلارو داشتم.❤️

امتیاز
940
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

ایستگاه راه آهن قائمشهر

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#سوادکوه#زیراب#پلسفید#zirab#polsefid #savadkoh#savadkooh#sav...

#کرداباد#سوادکوه#زیراب#پلسفید#kordabad #zirab#polsefid #sava...

#کرداباد#سوادکوه#زیراب#پلسفید#kordabad #zirab#polsefid #sava...

#کرداباد#سوادکوه#زیراب#پلسفید#kordabad #zirab#polsefid #sava...

#کرداباد#سوادکوه#زیراب#پلسفید#kordabad #zirab#polsefid #sava...

#کرداباد#سوادکوه#زیراب#پلسفید#kordabad #zirab#polsefid #sava...