nazareton???
۱

nazareton???

lebas aroos ziba o sade

lebas aroos ziba o sade

set zibaye  silver.

set zibaye silver.

gheymat 2 milion o 500.bazar  tehran.pasazh reza.

gheymat 2 milion o 500.bazar tehran.pasazh reza.

kodam ra mipasandid???

kodam ra mipasandid???

lebas aroos kotah o sade.

lebas aroos kotah o sade.

abi majlesi

abi majlesi

sport shik o sade

sport shik o sade

gipor o  satan

gipor o satan

zhest aroos o damad

zhest aroos o damad

lebas majlesi  shik

lebas majlesi shik

zhest ziba

zhest ziba

rang va model  moo fogholade

rang va model moo fogholade

zhestesho dust daram

zhestesho dust daram

bara aroosaei ke  dost daran moo meshki ro

bara aroosaei ke dost daran moo meshki ro

nazareton???

nazareton???