من که داعش نیستم ولی چون به من خیانت کرده قسمت زرد را برای ش...

من که داعش نیستم ولی چون به من خیانت کرده قسمت زرد را برای ش...

من گزینه 1 را انتخاب میکنم نفرین کن بزار بره اما با خیال راح...
۳

من گزینه 1 را انتخاب میکنم نفرین کن بزار بره اما با خیال راح...

من که داعش نیستم ولی چون به من خیانت کرده به قسمت زرد رنگ شل...

من که داعش نیستم ولی چون به من خیانت کرده به قسمت زرد رنگ شل...

فرض کن حضرت مهدی به توظاهرگردد:
ظاهرت هست چنانی که خجالت نکش...

فرض کن حضرت مهدی به توظاهرگردد: ظاهرت هست چنانی که خجالت نکش...

باور کن...
چشمهایم راست می گویند...
در انتظار بهاری که بی تـ...

باور کن... چشمهایم راست می گویند... در انتظار بهاری که بی تـ...

ﻭﻣَّﻦْ ﯾُﻄِﻊِ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﻃَﺎﻉَ ﺍﻟﻠّﻪَ ‏» .‏( ﺳﻮﺭﻩ ﻧ...

ﻭﻣَّﻦْ ﯾُﻄِﻊِ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﻃَﺎﻉَ ﺍﻟﻠّﻪَ ‏» .‏( ﺳﻮﺭﻩ ﻧ...

۲۴ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻣﺖ ﺑﺰﺭﮒ ...

۲۴ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻣﺖ ﺑﺰﺭﮒ ...

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﺩﻝ ﻣﻮﻻ ﺭﺍﭼﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺁﻩ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺷﯿ...

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﺩﻝ ﻣﻮﻻ ﺭﺍﭼﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺁﻩ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺷﯿ...

طرفداراش؟؟؟؟؟؟؟

طرفداراش؟؟؟؟؟؟؟

به نظرتون چندتا لایک داره؟؟

به نظرتون چندتا لایک داره؟؟