مادر ایرانی، الهه‌ی استرس و نگرانی :))

مادر ایرانی، الهه‌ی استرس و نگرانی :))

تحمل کن... تحمل 😄

تحمل کن... تحمل 😄

با این همه محاسبه ریدی دمت گرم😂
۱

با این همه محاسبه ریدی دمت گرم😂

چسخل مریض😂

چسخل مریض😂

مغزم ، وقتی یه نفر خیلی جدی داره نصیحتم میکنه...😂
۱

مغزم ، وقتی یه نفر خیلی جدی داره نصیحتم میکنه...😂

توصیه کرونایی فقط این😂
۲

توصیه کرونایی فقط این😂

میمونه با خاک یکسانش کرد😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
۴

میمونه با خاک یکسانش کرد😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

وقتی میرم اینستا😂

وقتی میرم اینستا😂

عاقبت نذری گرفتن بدون صف و باپارتی بازی😄
۳

عاقبت نذری گرفتن بدون صف و باپارتی بازی😄

شانس اورد تفنگ نداشت😂
۵

شانس اورد تفنگ نداشت😂

مگه مجبوری خب😂
۱

مگه مجبوری خب😂

رفیق باید پایه باشه😄

رفیق باید پایه باشه😄

زیاد به خودتون فشار نیارید :)
۳

زیاد به خودتون فشار نیارید :)

اوضاع زندگی مردم تگزاسیادش رفته پنجره رو ببنده و رفته، این ص...
۱

اوضاع زندگی مردم تگزاسیادش رفته پنجره رو ببنده و رفته، این ص...

وسیله نقلیه عجیب و جالب

وسیله نقلیه عجیب و جالب

چ خوب مخشو زد😍😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
۵

چ خوب مخشو زد😍😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

باز خوبه خون داد😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
۲

باز خوبه خون داد😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

سطح رودخونه یخ زده ولی آب زیرش جریان داره ، یخ و گرد برش زدن...

سطح رودخونه یخ زده ولی آب زیرش جریان داره ، یخ و گرد برش زدن...