نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارمنــــه میخواهم کسی دوستم ...
۱۲۵

نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارمنــــه میخواهم کسی دوستم ...

و یک تولد دیگه:grinning_face_with_smiling_eyes::see-no-evil_...
۷۴

و یک تولد دیگه:grinning_face_with_smiling_eyes::see-no-evil_...

سلام دوستان درادامه این پست پارسالی:grinning_face_with_smili...
۴۲

سلام دوستان درادامه این پست پارسالی:grinning_face_with_smili...

:down-pointing_red_triangle: #تلنگرتو مملڪتی ڪه یه روزی پسر ...
۲۲

:down-pointing_red_triangle: #تلنگرتو مملڪتی ڪه یه روزی پسر ...

با خندہ ات ،انار ترک می‌خورد بخند یلدا بکن تمامیِ ایام سال ر...
۵

با خندہ ات ،انار ترک می‌خورد بخند یلدا بکن تمامیِ ایام سال ر...

شبِ فراق تان ،هر شب که هست یلدایی ست ... #یلدا_با_شهدا :wate...
۱

شبِ فراق تان ،هر شب که هست یلدایی ست ... #یلدا_با_شهدا :wate...

#یلدا #مهدوی
۰

#یلدا #مهدوی

:red_apple:یلدا را این گونه تعریف کنیم::down-pointing_small_...
۱

:red_apple:یلدا را این گونه تعریف کنیم::down-pointing_small_...

محفل آریایی تان طلاییدلهایتان دریاییشادیهایتان یلداییمبارک ب...
۱

محفل آریایی تان طلاییدلهایتان دریاییشادیهایتان یلداییمبارک ب...

" مفهوم شب یلدا " یلدا از دو بخش "یل" به اضافه "دا " تشکیل ش...
۴

" مفهوم شب یلدا " یلدا از دو بخش "یل" به اضافه "دا " تشکیل ش...

سلام دوستان عزیزم :smiling_face_with_smiling_eyes:وبازم یه ی...
۳۹

سلام دوستان عزیزم :smiling_face_with_smiling_eyes:وبازم یه ی...

اینم واسه خوشحالی تون:face_with_tears_of_joy::face_with_stuc...
۸

اینم واسه خوشحالی تون:face_with_tears_of_joy::face_with_stuc...

:neutral_face::slightly_frowning_face:
۴

:neutral_face::slightly_frowning_face:

واقعا چه می خواهد؟:face_with_tears_of_joy:
۸

واقعا چه می خواهد؟:face_with_tears_of_joy:

متن وعکس تقدیم به کسایی که زیر عکس تگ شدن:person_with_folded...
۲۲

متن وعکس تقدیم به کسایی که زیر عکس تگ شدن:person_with_folded...

‌‌‌‌‌‌‌‌تقدیــــــــم بہ دوستانے ڪہبا حضــــــــــور پر مهرش...
۷

‌‌‌‌‌‌‌‌تقدیــــــــم بہ دوستانے ڪہبا حضــــــــــور پر مهرش...

پرسپولیسی باش و بهش افتخار کن:smiling_face_with_heart-shaped...
۲۲

پرسپولیسی باش و بهش افتخار کن:smiling_face_with_heart-shaped...

کپشن...:smiling_face_with_smiling_eyes::ok_hand_sign:
۱۰

کپشن...:smiling_face_with_smiling_eyes::ok_hand_sign:

پاییز تقلا می کندتا در این چند روز باقیماندهعظمت خودرا به رخ...
۰

پاییز تقلا می کندتا در این چند روز باقیماندهعظمت خودرا به رخ...

#بختیاری :ok_hand_sign:تو خورزا اَفتَوی،مَه تاتِه زاتِهزمین ...
۷

#بختیاری :ok_hand_sign:تو خورزا اَفتَوی،مَه تاتِه زاتِهزمین ...