ati84

امتیاز
47060
دنبال‌کنندگان
481
دنبال‌‌شوندگان
177
مورد‌ علاقه
52

پست پایانی

کاش انسان مثل شمع، فقط یک شب زندگی میکرد، اما در کنار پروانه...

تنها بودن آرامش داره تنهایی یعنی از هرچی حاشیه که هست بدوری ...

2

عزیزکم...

110

میدونی خیلی بخشنده ای؟!من اول و آخرش بازم میام در خونه ی خود...

71

ای تنها پناهنده ما ببخش با بزرگیت تمام بدی هایمان را...

4

هنوز یاد تو سرمایه ی حیات من است...

105

دلتنگی مثل طعم قهوس درسته تلخه اما دلنشینه اما اگر بیش از حد...

3

این روزها کلمه ها بیشتر از گلوله ها کشته دادند...

16

همیشه توجه زیاد بعدش پشیمونی میاره...

11

یکم به گذر عمرمون توجه کنیم...

28

نه به لغزش ها و عشوه ها

6

دیدن پنجره فولادت آرزوست...

36

شلغم جان😅

5

اندکی حال ناب...😌😍