با خاطره‌های تو که سرسبزیِ محضیهر روز برای منِ دیوانه ،بهار ...
۶

با خاطره‌های تو که سرسبزیِ محضیهر روز برای منِ دیوانه ،بهار ...

.‏شايد به هم باز رسيم ...روزی كه من به سان دريایی خشكيدمو تو...
۷

.‏شايد به هم باز رسيم ...روزی كه من به سان دريایی خشكيدمو تو...

هیچوقتهیچکس به اندازه ی مندوستت نخواهد داشت !این تو ،این تما...
۰

هیچوقتهیچکس به اندازه ی مندوستت نخواهد داشت !این تو ،این تما...

فـروغ رویِ «تـــو» آرایـش روان مـن اسـت...!#هوشنگ_ابتهاج‌ 🍃🌺
۲

فـروغ رویِ «تـــو» آرایـش روان مـن اسـت...!#هوشنگ_ابتهاج‌ 🍃🌺

تو کیستی که من از موج هر تبسم توبه سان قایق سرگشته روی گرداب...
۰

تو کیستی که من از موج هر تبسم توبه سان قایق سرگشته روی گرداب...