نسخه وب بازار مستقیم

آره (۳۲ تصویر)

#آره هنوزم دارم میخندم ولی تو دیگه دلیل خنده هام نیستی..!!

#آره هنوزم دارم میخندم ولی تو دیگه دلیل خنده هام نیستی..!!

آپدیت توییتر بی تی اس | وی “دوست من تولدت مبارک 📸 👍 🏻 #آره #درسته #این هیونگه #کیم تهیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم” _ #Twitter

آپدیت توییتر بی تی اس | وی “دوست من تولدت مبارک 📸 👍 🏻 #آره #درسته #این هیونگه #کیم تهیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم” _ #Twitter

آپدیت توییتر تهیونگ: تولدت مبارک دوستم 📸 👍 #آره #درسته #این هیونگه #کیم ته‌هیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم #بی_تی_اس #جیمین #تولد bts

آپدیت توییتر تهیونگ: تولدت مبارک دوستم 📸 👍 #آره #درسته #این هیونگه #کیم ته‌هیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم #بی_تی_اس #جیمین #تولد bts

#آره تنهام)! چون... دروغ گفتن بلد نبودم:)

#آره تنهام)! چون... دروغ گفتن بلد نبودم:)

#آره ‌عاشق امام زمانیم اما 👈 🏻 خیانت میکنیم، 👈 🏻 دروغ میگیم، 👈 🏻 #حق الناس میکنیم، 👈 🏻 به هم رحم نمیکنیم ❌ ‌اصلا سمت امر به معروف و نهی از منکر نمیریم ...

#آره ‌عاشق امام زمانیم اما 👈 🏻 خیانت میکنیم، 👈 🏻 دروغ میگیم، 👈 🏻 #حق الناس میکنیم، 👈 🏻 به هم رحم نمیکنیم ❌ ‌اصلا سمت امر به معروف و نهی از منکر نمیریم ‌آخه حاشیه امنمون خدایی نکرده به خطر می افته ‌امر به معروفی که این روزا ...

#تو خیلی عزیزی💋 ❤ 🤗 #آره باتوام تویی که همیشه زحمت میکشی پستای منو لایک میکنی و کامنت میدی اینجایی ❤ ببین درست وسطش🤗

#تو خیلی عزیزی💋 ❤ 🤗 #آره باتوام تویی که همیشه زحمت میکشی پستای منو لایک میکنی و کامنت میدی اینجایی ❤ ببین درست وسطش🤗

⌣̀๑َ° : _‏من متنفر بودن از آدما رو بلد نیستم فقط یهو برام بی اهمیت میشن‌.‌.!¡ #آره.‌.😏 #منم‌‌..٭

⌣̀๑َ° : _‏من متنفر بودن از آدما رو بلد نیستم فقط یهو برام بی اهمیت میشن‌.‌.!¡ #آره.‌.😏 #منم‌‌..٭

‏+ ##میدونی# شونه ای بیست هزار تومن شدیم؟# - ##آره عشقم از امروز همه‌ هزینه ها برای ما میشه!#

‏+ ##میدونی# شونه ای بیست هزار تومن شدیم؟# - ##آره عشقم از امروز همه‌ هزینه ها برای ما میشه!#

یہ روزے میرسه ڪہ جاے خالیم رو با هیچ چیز نمیتونی پرڪنی مڹ خاص نبودم! فقط عشقم بی ریا بود و عشق بی ریا ڪیمیاست… #آره باخودتم👆 💔 💔 💔 💔 💔

یہ روزے میرسه ڪہ جاے خالیم رو با هیچ چیز نمیتونی پرڪنی مڹ خاص نبودم! فقط عشقم بی ریا بود و عشق بی ریا ڪیمیاست… #آره باخودتم👆 💔 💔 💔 💔 💔

#آره واقعا☺

#آره واقعا☺

#همیشه_ماله_خودم_میمونی💋 👨 🏻 #خانومم😌 👧 🏻 جوندلم #آقام🙂 👨 🏻 دیدی آخرش #مال_من شدی؟😊 👧 🏻 #اوهوم☺ ️ 👨 🏻 یادته همش میگفتی ازدواجمون یه #رویاس هیچوقت واقعی نمیشه؟🙁 👧 🏻 آره فک میکردم تو ...

#همیشه_ماله_خودم_میمونی💋 👨 🏻 #خانومم😌 👧 🏻 جوندلم #آقام🙂 👨 🏻 دیدی آخرش #مال_من شدی؟😊 👧 🏻 #اوهوم☺ ️ 👨 🏻 یادته همش میگفتی ازدواجمون یه #رویاس هیچوقت واقعی نمیشه؟🙁 👧 🏻 آره فک میکردم تو #شوهریم نمیشی😞 👨 🏻 حالا دیدی #شدم؟😉 👧 🏻 #آره عشق من😄 👨 🏻 #خیلی_دوست_دارم_خانومم❤ ...

من عاق این متنم *_* 😍 🏻 بوبویـی 👨 🏻 جـونم😍 👶 🏻 چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟😢 👨 🏻 خخـ #ای جـونم😂 👶 🏻 بوگو #دیده😠 👨 🏻 امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.😋 ...

من عاق این متنم *_* 😍 🏻 بوبویـی 👨 🏻 جـونم😍 👶 🏻 چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟😢 👨 🏻 خخـ #ای جـونم😂 👶 🏻 بوگو #دیده😠 👨 🏻 امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.😋 👶 🏻 سبهـ #ژومهـ دیه سیه؟😟 👨 🏻 خخخـ همون #شبـی که تو اومدی توله😂 ...

😍 🏻 بوبویـی 👨 🏻 جـونم😍 👶 🏻 چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟😢 👨 🏻 خخـ #ای جـونم😂 👶 🏻 بوگو #دیده😠 👨 🏻 امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.😋 👶 🏻 سبهـ #ژومهـ دیه ...

😍 🏻 بوبویـی 👨 🏻 جـونم😍 👶 🏻 چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟😢 👨 🏻 خخـ #ای جـونم😂 👶 🏻 بوگو #دیده😠 👨 🏻 امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.😋 👶 🏻 سبهـ #ژومهـ دیه سیه؟😟 👨 🏻 خخخـ همون #شبـی که تو اومدی توله😂 👶 🏻 خـو من #موگم ...

😍 🏻 بوبویـی 👨 🏻 جـونم😍 👶 🏻 چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟😢 👨 🏻 خخـ #ای جـونم😂 👶 🏻 بوگو #دیده😠 👨 🏻 امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.😋 👶 🏻 سبهـ #ژومهـ دیه ...

😍 🏻 بوبویـی 👨 🏻 جـونم😍 👶 🏻 چـلا تو و ممنـی #قهـل تـلدین که؟😢 👨 🏻 خخـ #ای جـونم😂 👶 🏻 بوگو #دیده😠 👨 🏻 امـشب شبـه #جمعـس پسـرم.😋 👶 🏻 سبهـ #ژومهـ دیه سیه؟😟 👨 🏻 خخخـ همون #شبـی که تو اومدی توله😂 👶 🏻 خـو من #موگم ...

#فاز سنگین...👇 👇 👇 #دیگه آخراشم میدونم میدونی توواون دل پُرت دیگه جایی ندارم.! #همیشه همین بوده کمتر از توقعاتِ تو ولی دیگه کاری به کارت ندارم.! #چطوری بی معرفت حالا که نیستم میزونی تو!!! ...

#فاز سنگین...👇 👇 👇 #دیگه آخراشم میدونم میدونی توواون دل پُرت دیگه جایی ندارم.! #همیشه همین بوده کمتر از توقعاتِ تو ولی دیگه کاری به کارت ندارم.! #چطوری بی معرفت حالا که نیستم میزونی تو!!! که شرایط منو منو بهتر میدونی!! #آخه داشتیم عزیزم بامنم؟؟! این روزا بد بریدم به ...

+آقـایه #گل من؟ -هـا؟من #گـلم؟ +وا... خـو #آره دیه -عجـب. +خـره #مش رجـب -باز بی #ادبـــــی کردی؟ +همینـه که هسـت پسره #بیشور -من که #آقـای گلـت بودم +ایـش #خرت کردم بیجول.میخواسـتم بگم #ظرفا رو بشوری ...

+آقـایه #گل من؟ -هـا؟من #گـلم؟ +وا... خـو #آره دیه -عجـب. +خـره #مش رجـب -باز بی #ادبـــــی کردی؟ +همینـه که هسـت پسره #بیشور -من که #آقـای گلـت بودم +ایـش #خرت کردم بیجول.میخواسـتم بگم #ظرفا رو بشوری -یعـــــنی تـــــو #آدم نمیشـــــی +نخـیرم چـون #فرشتـم

°○°○°○°○°○°○°○ 👨 🏻 اینـ نخـود #لوبیاها دیه چیه؟😳 👧 🏻 میخـوام امروز برات #آش رشته بپزم😋 👨 🏻 چـی؟تـو؟آش #رشـــته؟😥 👧 🏻 وااا... #آره دیه.😕 👨 🏻 تو #نیمرو بلد نیسی درست کنی بعد میخوای ...

°○°○°○°○°○°○°○ 👨 🏻 اینـ نخـود #لوبیاها دیه چیه؟😳 👧 🏻 میخـوام امروز برات #آش رشته بپزم😋 👨 🏻 چـی؟تـو؟آش #رشـــته؟😥 👧 🏻 وااا... #آره دیه.😕 👨 🏻 تو #نیمرو بلد نیسی درست کنی بعد میخوای اش رشته #درست کنی؟😂 👧 🏻 ایــش همه #شوهرا دسپخته زنشونو تعریف میکنن بعد تو ...

مآمآنَــــــــــم اَزَم پٌرْسیــــــــــد : _ دیشب باموهای خیس خوابیدی؟؟ به زَمیـــــن زٌل زَدَم گٌفتــَــــــــم چِطـــــۅر؟؟ O.o _ آخه بالشتت نم داشت...... گُفـتَـــــــــم.... آهـــــــــــــــــا...#آره 💔 💔 ┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄

مآمآنَــــــــــم اَزَم پٌرْسیــــــــــد : _ دیشب باموهای خیس خوابیدی؟؟ به زَمیـــــن زٌل زَدَم گٌفتــَــــــــم چِطـــــۅر؟؟ O.o _ آخه بالشتت نم داشت...... گُفـتَـــــــــم.... آهـــــــــــــــــا...#آره 💔 💔 ┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄