نسخه وب بازار مستقیم

السلام_علیک_یاصادق_آل_الله (۱ تصویر)

#السلام_علیک_یاصادق_آل_الله 🌹 سلام من به مدینه، به #غربت.صادق سلام من به بقیع و به تربت صادق 🌹 سلام من به #مدینه، به آستان بقیع سلام من به بقیع و کبوتران بقیع 🌹 سلام من به ...

#السلام_علیک_یاصادق_آل_الله 🌹 سلام من به مدینه، به #غربت.صادق سلام من به بقیع و به تربت صادق 🌹 سلام من به #مدینه، به آستان بقیع سلام من به بقیع و کبوتران بقیع 🌹 سلام من به #مزار.مطهر.صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع 🌹 سلام من به تو ای #ماه.فاطمی.بقیع ...