نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امام_غائب (۱ تصویر)

ای همیشه پنهان در پسِ ابرهای معصیتِ ما ای تو در انتظار ما و نه ما در #انتظار تو چه بی‌رحمانه زمان در حال گذر است اینجا بدونِ تو و چه ناجوانمردانه رنگ عوض می‌کند ...

ای همیشه پنهان در پسِ ابرهای معصیتِ ما ای تو در انتظار ما و نه ما در #انتظار تو چه بی‌رحمانه زمان در حال گذر است اینجا بدونِ تو و چه ناجوانمردانه رنگ عوض می‌کند موهایم در سال‌های دوری و باز چشم‌هایی خیره بر آسمانِ اسفندماه ؛ این آخرین نفسِ ...