نسخه وب بازار مستقیم

انسانهایی (۵ تصویر)

#زیباترین #انسانهایی که دیدم... #چشم #رنگی ها نبودند!!! قد بلندها... مو بلوندها... هیچ کدام... زیباترین نیستند!!! مدلهای برندهای معروف... زیباترین نیستند!!! آنهایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان اند... زیباترین نیستند!!! زیباترین ها... فقط... شبیه ...

#زیباترین #انسانهایی که دیدم... #چشم #رنگی ها نبودند!!! قد بلندها... مو بلوندها... هیچ کدام... زیباترین نیستند!!! مدلهای برندهای معروف... زیباترین نیستند!!! آنهایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان اند... زیباترین نیستند!!! زیباترین ها... فقط... شبیه به حرفهایشان هستند... و چقدر دوست داشتنی اند... انسانهایی که... شبیه به حرفهایشان هستند!!! آنهایی ...

همه #اتفاقات خوب ، برای انسانهای مثبت اندیش می افتد انسانهایی که زیبا فکر می کنند با دیگران با محبت رفتار می کنند، #شکرگزار هستند، خودشان را دوست دارند ، و به زندگی لبخند می ...

همه #اتفاقات خوب ، برای انسانهای مثبت اندیش می افتد انسانهایی که زیبا فکر می کنند با دیگران با محبت رفتار می کنند، #شکرگزار هستند، خودشان را دوست دارند ، و به زندگی لبخند می زنند.. #انسانهایی که حتی در بدترین شرایط و رویدادها ،سعی میکنند #جنبه_مثبت قضایا را پیدا ...

#انسانهایی عجیب... انسانهای فرا زمینی#موجوداتی نا شناخته....

#انسانهایی عجیب... انسانهای فرا زمینی#موجوداتی نا شناخته....

این روزها پر است از #انسانهایی با #ظاهر #زیبا که هر روز #لباسی نو بر #تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی #بوی #کهنگی #اندیشه هایشان خیلی #آزارت میدهد

این روزها پر است از #انسانهایی با #ظاهر #زیبا که هر روز #لباسی نو بر #تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی #بوی #کهنگی #اندیشه هایشان خیلی #آزارت میدهد

این روزها پر است از #انسانهایی با #ظاهر #زیبا که هر روز #لباسی نو بر #تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی #بوی #کهنگی #اندیشه هایشان خیلی #آزارت میدهد …

این روزها پر است از #انسانهایی با #ظاهر #زیبا که هر روز #لباسی نو بر #تن میکنند ولی نزدیکشان که میشوی #بوی #کهنگی #اندیشه هایشان خیلی #آزارت میدهد …