بخون (۱۰۰۰۰ تصویر)

#بخونبا توجه به شمارگان میلیونی سه دقیقه در قیامت، احتمالاً ...

#بخونبا توجه به شمارگان میلیونی سه دقیقه در قیامت، احتمالاً ...

📚 وظیفه نماز گزار هنگام شک مبطل💠 سوال: اگر هنگام #نماز يكى ا...

📚 وظیفه نماز گزار هنگام شک مبطل💠 سوال: اگر هنگام #نماز يكى ا...

📚 کیفیت نماز استیجاری 💠 سؤال: آیا برای #نماز_استیجاری به جا ...
۱

📚 کیفیت نماز استیجاری 💠 سؤال: آیا برای #نماز_استیجاری به جا ...

📚 جا به جا گفتن ذکر رکوع و سجده💠 سؤال: اگر #ذکرهای_رکوع و #س...

📚 جا به جا گفتن ذکر رکوع و سجده💠 سؤال: اگر #ذکرهای_رکوع و #س...

📚 جواب سلام هنگام نماز 💠 سؤال: اگر کسی که به جای «سَلامٌ عَل...
۴

📚 جواب سلام هنگام نماز 💠 سؤال: اگر کسی که به جای «سَلامٌ عَل...

#بخون {گاهی خوشحالی باچیزهای کوچک هم اتفاق می افتد}قرارنیس ف...

#بخون {گاهی خوشحالی باچیزهای کوچک هم اتفاق می افتد}قرارنیس ف...

📚 محاسبه نیمه شب شرعی💠 سؤال: #نیمه_شب_شرعی برای #نماز_مغرب و...
۱

📚 محاسبه نیمه شب شرعی💠 سؤال: #نیمه_شب_شرعی برای #نماز_مغرب و...

📚 وقت نماز عشا💠 سؤال: آخر #وقت_نماز_عشا تا چه زمانی است؟ اگر...

📚 وقت نماز عشا💠 سؤال: آخر #وقت_نماز_عشا تا چه زمانی است؟ اگر...

‏اینجا هتل پنج ستاره نیست استادیوم تیم ‎بایرن مونیخه و لژ اخ...

‏اینجا هتل پنج ستاره نیست استادیوم تیم ‎بایرن مونیخه و لژ اخ...

📚 حق المارّه 💠 سؤال: #حق_المارّه چیست؟ شرایط آن را بیان کنید...

📚 حق المارّه 💠 سؤال: #حق_المارّه چیست؟ شرایط آن را بیان کنید...

انسانیت

انسانیت

مسابقه ی نویسندگی ۵

مسابقه ی نویسندگی ۵

مسابقه ی کتابخوانی 4

مسابقه ی کتابخوانی 4

#بخون
💚ارمی
(مثلا اینی که نوشتمو خودت نوشتی تو گذشته هایی که...
۸

#بخون 💚ارمی (مثلا اینی که نوشتمو خودت نوشتی تو گذشته هایی که...

📚 مشخص نکردن مهریه در عقد  💠 سؤال: عدم ذکر #مهریه ـ عمدا یا ...
۱

📚 مشخص نکردن مهریه در عقد 💠 سؤال: عدم ذکر #مهریه ـ عمدا یا ...

📚 شک در وضو پس از نماز💠 سؤال: اگر کسی بعد از #نماز #شک کند ک...
۱

📚 شک در وضو پس از نماز💠 سؤال: اگر کسی بعد از #نماز #شک کند ک...

📚 انجام بازی های قماری رایانه ای💠 سؤال: آیا انجام بازی هایی ...

📚 انجام بازی های قماری رایانه ای💠 سؤال: آیا انجام بازی هایی ...

📚 استفاده از سهم اینترنت دیگران💠 سؤال: آیا استفاده از #اینتر...
۴

📚 استفاده از سهم اینترنت دیگران💠 سؤال: آیا استفاده از #اینتر...

#بخونهیچوقت نفهمیدم اونی که دوستش دارم رو چجوری نگه دارم.وقت...

#بخونهیچوقت نفهمیدم اونی که دوستش دارم رو چجوری نگه دارم.وقت...