برای (۹۱۷ تصویر)

#شجاعانه #بجنگ #برای #رویاهات #جذاب #زیبا #قشنگ #هنری #بینظی...
۴

#شجاعانه #بجنگ #برای #رویاهات #جذاب #زیبا #قشنگ #هنری #بینظی...

#نویسنده_نیستمولی #مینویسم گاهی #برای حال #خودمگاهی #برای آر...
۶

#نویسنده_نیستمولی #مینویسم گاهی #برای حال #خودمگاهی #برای آر...

🍃این گل هم به قربون حسین 🍃:💢 اولین تصویر از شهید مدافع وطن #...
۳

🍃این گل هم به قربون حسین 🍃:💢 اولین تصویر از شهید مدافع وطن #...

#عکس_نوشته_عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه

#برای هیچ‌کس آن‌قدرها مهم نیست که تو تا چه اندازه غمگینی و د...

#برای هیچ‌کس آن‌قدرها مهم نیست که تو تا چه اندازه غمگینی و د...

#برای یافتن آرامش چیزی را سرکوب نکن؛سعی کن آن را درک کنیزیرا...

#برای یافتن آرامش چیزی را سرکوب نکن؛سعی کن آن را درک کنیزیرا...

برای رسیدن به قله موفقیت می بایست در زندگی سه کلمه را فراموش...

برای رسیدن به قله موفقیت می بایست در زندگی سه کلمه را فراموش...

تمام خخخ بلند بگو آمین #برای شخصی که پیام ناشناس گذاشته⁦:-\⁩
۱۰

تمام خخخ بلند بگو آمین #برای شخصی که پیام ناشناس گذاشته⁦:-\⁩

#برای موفقیت در زندگی فقط لازم است باور داشته باشی  فقط لازم...
۵

#برای موفقیت در زندگی فقط لازم است باور داشته باشی فقط لازم...

#گوش فیل #دستپخت خودم #برای افطار #خلاقیت
۷

#گوش فیل #دستپخت خودم #برای افطار #خلاقیت

#برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو و از چیزها...

#برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو و از چیزها...

حق نداری به کسی دل بدهی الا منپیش روی تو دو راه است فقط من ی...

حق نداری به کسی دل بدهی الا منپیش روی تو دو راه است فقط من ی...