نسخه وب بازار مستقیم

تحملت (۶ تصویر)

تنهام.... میدونی یعنی چی؟ یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی یعنـی الکی #انلاین باشی یعنی ...

تنهام.... میدونی یعنی چی؟ یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی یعنـی الکی #انلاین باشی یعنی بخندی نـزاری #اشکـاتو ببیـنن یعنـی بعـد از اون دیگـه #عاشق نشـی یعنی کسـی #نیسـت تـورو ...

به #آرامش می رسی ؛ اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، #سرزنش نکنی . اگر آستانه ی #تحملت را بالا ببری و #بپذیری آدم ها #متفاوت اند ...
عکس بلند

به #آرامش می رسی ؛ اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، #سرزنش نکنی . اگر آستانه ی #تحملت را بالا ببری و #بپذیری آدم ها #متفاوت اند و قرار نیست همه ، بابِ #سلیقه ی تو باشند . بپذیری #رفتار دیگران ، ...

تنــهــام😔 میدونی یعنی چی؟ یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن🙂 یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی یعنـی الکی #انلاین باشی💔 یعنی ...

تنــهــام😔 میدونی یعنی چی؟ یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن🙂 یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی یعنـی الکی #انلاین باشی💔 یعنی بخندی نـزاری #اشکـاتو ببیـنن یعنـی بعـد از اون دیگـه #عاشق نشـی یعنی کسـی #نیسـت تـورو ...

تنــهــام😔 میدونی یعنی چی؟ یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن🙂 یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی یعنـی الکی #انلاین باشی💔 یعنی ...

تنــهــام😔 میدونی یعنی چی؟ یعنـی حـس کنـی دارن #تحملت میکنـن🙂 یعنـی هیـچکسـیو نـداری #بغـلت کـنـه بگـه من پیـشتـم گریـه نکـن یعنـی از #دلتنـگی گریت بگـیره ولـی غـرورت نـزاره گریـه کنی یعنـی الکی #انلاین باشی💔 یعنی بخندی نـزاری #اشکـاتو ببیـنن یعنـی بعـد از اون دیگـه #عاشق نشـی یعنی کسـی #نیسـت تـورو ...

# ღخیلی حرفه با کسی # ❤تا ته دنیا راه بیای #ღ هر کاری کرد کوتاه بیایـ #❤ بگه برو کجا#میایـ #ღ مـــــن که رفتم#بعد # ❤مـــن کیه#تحملت کنه # ღتو نترسی که ولت کنه ...

# ღخیلی حرفه با کسی # ❤تا ته دنیا راه بیای #ღ هر کاری کرد کوتاه بیایـ #❤ بگه برو کجا#میایـ #ღ مـــــن که رفتم#بعد # ❤مـــن کیه#تحملت کنه # ღتو نترسی که ولت کنه #❤ غصه رو دلت# کنه