تقصیر (۲۸ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #دروغ میگویم👇👇دروغ میگویم ما اهل #کوفه...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #دروغ میگویم👇👇دروغ میگویم ما اهل #کوفه...

دعوت پروردگارتان را بپذیرید پیش از آنکه روزی فرا رسد که از ج...

دعوت پروردگارتان را بپذیرید پیش از آنکه روزی فرا رسد که از ج...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

لال شود زبانی که به شما ایراد گرفت لال شود زبانی که #تقصیر و...
۱

لال شود زبانی که به شما ایراد گرفت لال شود زبانی که #تقصیر و...

#گر#گدا#کاهل#بود          #تقصیر#صاحبخانه#چیست

#گر#گدا#کاهل#بود #تقصیر#صاحبخانه#چیست

#خود کرده را #تدبیر نیست   #نگو مرا #تقصیر چیست#

#خود کرده را #تدبیر نیست #نگو مرا #تقصیر چیست#

#خود کرده را #تدبیر نیست   #نگو مرا #تقصیر چیست!

#خود کرده را #تدبیر نیست #نگو مرا #تقصیر چیست!

:large_orange_diamond: یه مدت همه مشکلات #تقصیر #احمدینژاد ب...
۲

:large_orange_diamond: یه مدت همه مشکلات #تقصیر #احمدینژاد ب...

#بـنام،عشق جسمت‌رالگدمال بوسه‌های#هـوس الودشان میکنند و ب نا...

#بـنام،عشق جسمت‌رالگدمال بوسه‌های#هـوس الودشان میکنند و ب نا...

#بارالها ! ما معترف به #تقصیر و مُقِرّ به گناهیم، نه یک قدمی...

#بارالها ! ما معترف به #تقصیر و مُقِرّ به گناهیم، نه یک قدمی...

یڪ #عذرخواهی واقعی سه بخش دارد:1) #متاسفم2) #تقصیر من بود3)ب...

یڪ #عذرخواهی واقعی سه بخش دارد:1) #متاسفم2) #تقصیر من بود3)ب...

این قسمتــــ #کبودی :man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-...
۷

این قسمتــــ #کبودی :man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-...

#احساس میکنم#آغوشت بوی قهوه ی تلخ میدهد..#تمام بی خوابی های ...
۴۱

#احساس میکنم#آغوشت بوی قهوه ی تلخ میدهد..#تمام بی خوابی های ...

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat: :ma...
۱۵

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat: :ma...

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::man...
۳

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::man...

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::man...
۴

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::man...

.مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::ma...
۲

.مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::ma...

digikala