نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تیمور (۴ تصویر)

#جاسوسی از ایران #تیمور تاش

#جاسوسی از ایران #تیمور تاش

گفته می‌شود #ثروت #تیمور از طلا و سنگهای قیمتی وجواهرات آنقدرزیادبود که میتوانست سطح کره زمین را با سکهٔ طلا فرش کندو هر روز هزار مثقال طلا خرج آشپزخانه و شربت‌خانهٔ خصوصی او بوده🙄

گفته می‌شود #ثروت #تیمور از طلا و سنگهای قیمتی وجواهرات آنقدرزیادبود که میتوانست سطح کره زمین را با سکهٔ طلا فرش کندو هر روز هزار مثقال طلا خرج آشپزخانه و شربت‌خانهٔ خصوصی او بوده🙄

#اسکندرگجستک، #چنگیز و #تیمور در هنگام یورش به ایرانزمین و کشتار و غارت و تجاوز به مردم این سرزمین، دین و مذهبی به همراه نداشتند وگرنه امروز برای نوادگان آنها نیز سیاه پوش می شدیم.😅 ...

#اسکندرگجستک، #چنگیز و #تیمور در هنگام یورش به ایرانزمین و کشتار و غارت و تجاوز به مردم این سرزمین، دین و مذهبی به همراه نداشتند وگرنه امروز برای نوادگان آنها نیز سیاه پوش می شدیم.😅 اندکی اندیشه🙏 #نادانی #خرافات #آخوند #خردگرایی #راه_نجات

دستـ شسته ام از تو بین من و تو هر آنچه بود #تیمور بود یکـ پایش #میلنگید....¡! #نسیم_جعفری

دستـ شسته ام از تو بین من و تو هر آنچه بود #تیمور بود یکـ پایش #میلنگید....¡! #نسیم_جعفری