جنی (۱۶۶۲ تصویر)

اولین برد بلک پینک با آهنگ HYLT در SBS اینکیگایو😍💫💖 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

اولین برد بلک پینک با آهنگ HYLT در SBS اینکیگایو😍💫💖 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

هشتگ های منتخبی فندوم به مناسبت اولین برد بلک پینک در SBS اینکیگایو به ترند اول ، پنجم و سیزده جهانی رسید😍😇💎💫👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink ...

هشتگ های منتخبی فندوم به مناسبت اولین برد بلک پینک در SBS اینکیگایو به ترند اول ، پنجم و سیزده جهانی رسید😍😇💎💫👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

آهنگ HYLT تاکنون به ۱۷ آلکیل در چارت های ریل تایم کره دست یافته است💫👑💎😎 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو ...

آهنگ HYLT تاکنون به ۱۷ آلکیل در چارت های ریل تایم کره دست یافته است💫👑💎😎 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

#جنی #بلک پینک یه چیز عجیب درباره ی جنی اینه که پیتزا دوست نداره 🍕 و دوست داره بقیه جندوکی صداش کنن به نظرم جنی خیلی کیوته 😊😇 #خاص #جذابَ #زیبا

#جنی #بلک پینک یه چیز عجیب درباره ی جنی اینه که پیتزا دوست نداره 🍕 و دوست داره بقیه جندوکی صداش کنن به نظرم جنی خیلی کیوته 😊😇 #خاص #جذابَ #زیبا

لیسا رکورد یک میلیون لایک رو در کیپاپ شکست، این عکس لیسا در عرض 25دقیقه به 1میلیون لایک رسید. رکورد قبلی هم متعلق به لیسا بودش👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE ...

لیسا رکورد یک میلیون لایک رو در کیپاپ شکست، این عکس لیسا در عرض 25دقیقه به 1میلیون لایک رسید. رکورد قبلی هم متعلق به لیسا بودش👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

موزیک ویدیوی HYLT با گذشت 8روز همچنان ترند اول یوتیوب جهانی می باشد👑👏🔥 سولد اوت های امروز جنی و رزی🔥 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose ...

موزیک ویدیوی HYLT با گذشت 8روز همچنان ترند اول یوتیوب جهانی می باشد👑👏🔥 سولد اوت های امروز جنی و رزی🔥 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

رکورد👑 آهنگ بومبایا با کسب 200میلیون استریم در اسپاتیفای به پنجمین آهنگ بلک پینک تبدیل شد که به این میزان استریم رسیده است. همچنین بلک پینک اکنون تنها اکت کیپاپ می باشد که بیشترین تعداد ...

رکورد👑 آهنگ بومبایا با کسب 200میلیون استریم در اسپاتیفای به پنجمین آهنگ بلک پینک تبدیل شد که به این میزان استریم رسیده است. همچنین بلک پینک اکنون تنها اکت کیپاپ می باشد که بیشترین تعداد آهنگ رو با 200 میلیون استریم در اسپاتیفای در اختیار دارد😍🔥👏👑👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA ...

کسب هشتمین آلکیل آهنگ HYLT از بلک پینک در چارت های ریل تایم کره❤🔥👏💪👑👑👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی ...

کسب هشتمین آلکیل آهنگ HYLT از بلک پینک در چارت های ریل تایم کره❤🔥👏💪👑👑👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

رکورد👑 آهنگ HYLT به 3.8 میلیون فروش جهانی در هفته اول ریلیزش دست یافت. این بزرگترین فروش هفته اول آهنگ برای یک گرل گروپ جهان در سال 2020 می باشد👑🔥😏❤ #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK ...

رکورد👑 آهنگ HYLT به 3.8 میلیون فروش جهانی در هفته اول ریلیزش دست یافت. این بزرگترین فروش هفته اول آهنگ برای یک گرل گروپ جهان در سال 2020 می باشد👑🔥😏❤ #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو ...

رکورد👑 بلک پینک تنها گرلبند جهان می باشد که 4آهنگ با بیشترین استریم هفتگی در تاپ 6 بزرگترین دبیو هفتگی در اسپاتیفای در اختیار دارند. همچنین بلک پینک اکنون با آهنک HYLT با رد کردن ...

رکورد👑 بلک پینک تنها گرلبند جهان می باشد که 4آهنگ با بیشترین استریم هفتگی در تاپ 6 بزرگترین دبیو هفتگی در اسپاتیفای در اختیار دارند. همچنین بلک پینک اکنون با آهنک HYLT با رد کردن KTL و سور کندی بیشترین ماندگاری را در تاپ 10 چارت جهانی اسپاتیفای را از ...

رکورد👑 موزیک ویدیوی HYLT با رد کردن ام وی on از بی تی اس به پر بازدید ترین موزیک ویدیو کیپاپ در سال 2020 تبدیل شد🔥👑 همچنین تعداد کامنت های ام وی به دو میلیون ...

رکورد👑 موزیک ویدیوی HYLT با رد کردن ام وی on از بی تی اس به پر بازدید ترین موزیک ویدیو کیپاپ در سال 2020 تبدیل شد🔥👑 همچنین تعداد کامنت های ام وی به دو میلیون رسید و بلک پینک به تنها آرتیست زن جهان تبدیل شد که دو موزیک ویدیو ...

رکورد🔥 بلک پینک با کسب 1میلیون شنونده خاص در چارت جینی در عرض 8روز به سریعترین گروه کیپاپ تبدیل شد که به این موفقیت دست یافته😏💜✨🔥👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE ...

رکورد🔥 بلک پینک با کسب 1میلیون شنونده خاص در چارت جینی در عرض 8روز به سریعترین گروه کیپاپ تبدیل شد که به این موفقیت دست یافته😏💜✨🔥👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

کمپانی وای جی دیروز به مناسبت رکوردها و موفقیت های بلک پینک برای کارکنان کمپانی کامیون قهوه و ماکارون فرستاده تا همه با هم این موفقیت رو جشن بگیرن💖💖💖🔥❤💫 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS ...

کمپانی وای جی دیروز به مناسبت رکوردها و موفقیت های بلک پینک برای کارکنان کمپانی کامیون قهوه و ماکارون فرستاده تا همه با هم این موفقیت رو جشن بگیرن💖💖💖🔥❤💫 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی ...

رکورد👑 بعد از گذشت اولین هفته ، شنونده های خاص آهنگ HYLT بلک پینک رو به افزایش بوده و هنوز 727K می باشد که همچنان روند صعودی دارد. بلک پینک تنها آیدل کیپاپ می باشد ...

رکورد👑 بعد از گذشت اولین هفته ، شنونده های خاص آهنگ HYLT بلک پینک رو به افزایش بوده و هنوز 727K می باشد که همچنان روند صعودی دارد. بلک پینک تنها آیدل کیپاپ می باشد که آهنگش امسال به این روند و موفقیت میرسد.👑😏👏🔥 فروش اودیشن ویژه آهنگ HYLT به ...

رکورد👑 آهنگ HYLT با رتبه ۲۰ در چارت رسمی سینگل انگلستان دبیو کرد. بالاترین رتبه گروه کیپاپ با یک سینگل ترک اولین گروه و اکت کیپاپ که ۲ آهنگ وارد تاپ ۲۰ کرده است و ...

رکورد👑 آهنگ HYLT با رتبه ۲۰ در چارت رسمی سینگل انگلستان دبیو کرد. بالاترین رتبه گروه کیپاپ با یک سینگل ترک اولین گروه و اکت کیپاپ که ۲ آهنگ وارد تاپ ۲۰ کرده است و همچنین اولین و تنها اکت کیپاپ می باشد که ۴ آهنگ وارد تاپ ۴۰ چارت ...

کورد👑 آهنگ HYLT با کسب ۳۸میلیون استریم در اسپاتیفای برای هفته اول ، به عنوان بزرگترین آرتیست زن کیپاپ و بزرگترین آرتیست کیپاپ سال ۲۰۲۰ تبدیل شد که به این میزان استریم دست میابد👑 همچنین ...

کورد👑 آهنگ HYLT با کسب ۳۸میلیون استریم در اسپاتیفای برای هفته اول ، به عنوان بزرگترین آرتیست زن کیپاپ و بزرگترین آرتیست کیپاپ سال ۲۰۲۰ تبدیل شد که به این میزان استریم دست میابد👑 همچنین بلک پینک تنها اکت کیپاپ در سال ۲۰۲۰ می باشد که دو آهنگ با بیشترین ...

👑🔥👏💖 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

👑🔥👏💖 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

🔥بلک پینک و ردولوت تنها گرل گروپ های سال 2020 هستند که بیش از 100 ساعت رتبه اول چارت فلو شدند👏🔥👑 🔥آهنگ HYLT به بیش از 1.79 میلیون دانلود در چین دست یافت👏👑🔥 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ ...

🔥بلک پینک و ردولوت تنها گرل گروپ های سال 2020 هستند که بیش از 100 ساعت رتبه اول چارت فلو شدند👏🔥👑 🔥آهنگ HYLT به بیش از 1.79 میلیون دانلود در چین دست یافت👏👑🔥 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie ...

فردا قراره این هشتگ «#LISAforBRAWLSSTARS» به مناسبت چهره جدید شدن لیسا برای بزرگترین شرکت بازی چین ترند بشه💪👏👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie ...

فردا قراره این هشتگ «#LISAforBRAWLSSTARS» به مناسبت چهره جدید شدن لیسا برای بزرگترین شرکت بازی چین ترند بشه💪👏👑 #کویینای_واقعی_کیپاپ_بلک_پینک #بلک_پینک_تنها_اکت_کیپاپ #بلک_پینک_تاریخساز_کیپاپ_و_جهان #BLACKPINKINYOURAREA #BLΛƆKPIИK #QUEENS #BLACKPIK #JISOO #JENNIE #ROSE #LISA #BLACKPINK_NEWS4 #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #blink #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #بلینک

1-👑بلک پینک اولین و تنها آیدل گروپ سال 2020 می باشد که بیش از 6 روز در رتبه اول چارت ملون قرار گرفته👏🔥👑😏 ۲-بلک پینک ششمین روز خودش رو در رتبه اول چارت آیتونز جهانی ...

1-👑بلک پینک اولین و تنها آیدل گروپ سال 2020 می باشد که بیش از 6 روز در رتبه اول چارت ملون قرار گرفته👏🔥👑😏 ۲-بلک پینک ششمین روز خودش رو در رتبه اول چارت آیتونز جهانی سپری میکند🔥👑👏😏 پ. ن: بعضیا حتی چشم دیدن همجنس خودشون رو هم ندارن که داره ...