نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حقیقتی_تلخ (۳ تصویر)

لطفا اصالت داشته باشید ..! خصوصی هایتان را خصوصی نگه دارید. چه دلیلی دارد روابط خصوصی و عاشقانه و خلوت خود را به اشتراک می گذارید؟ چه دلیلی دارد تا اندکی از ولایت خود دور ...

لطفا اصالت داشته باشید ..! خصوصی هایتان را خصوصی نگه دارید. چه دلیلی دارد روابط خصوصی و عاشقانه و خلوت خود را به اشتراک می گذارید؟ چه دلیلی دارد تا اندکی از ولایت خود دور می شوید و جامه می دَرید خودتان را برهنه در فضاهای مجازی و صفحات مختلف ...

#حقیقتی_تلخ وقتی دیدم درشڪه را اسب می ڪشد و انعام را درشڪه چی می برد و به چشمان اسب ، چشم بند زده ، بر دهانش پوزبند تا ڪم ببیند و ڪم بخورد و دم ...

#حقیقتی_تلخ وقتی دیدم درشڪه را اسب می ڪشد و انعام را درشڪه چی می برد و به چشمان اسب ، چشم بند زده ، بر دهانش پوزبند تا ڪم ببیند و ڪم بخورد و دم نزند ، همه چیز را فهمیدم ... تداعی تراژدی غم انگیز زندگی فلاڪت بار مردم ...

#حقیقتی_تلخ

#حقیقتی_تلخ