نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاطرات_نیلی (۱ تصویر)

این زن که می بینی نگاهی خاص دارد در چشمهایش معدن الماس دارد او عاشق شاهی است که جای زر و سیم تنها دو تا پیراهن کرباس دارد هنگام گندم آرد کردن، گفتگوها با #خاطرات_نیلی ...

این زن که می بینی نگاهی خاص دارد در چشمهایش معدن الماس دارد او عاشق شاهی است که جای زر و سیم تنها دو تا پیراهن کرباس دارد هنگام گندم آرد کردن، گفتگوها با #خاطرات_نیلی دستاس دارد با #بچه های_فاطمه چون #همنشین است با اینکه #زهرا نیست بوی #یاس دارد ...