نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دقایقی_با_شهدا (۱ تصویر)

#دقایقی_با_شهدا همه #نماز جماعتش را دوست داشتند. زیاد طولش نمی داد. اگر می دید یا می شنید امام جماعتی نمازش طولانی است، تذکر می داد. بعد از هر نمازش سه بار طلب #شهادت می کرد. ...

#دقایقی_با_شهدا همه #نماز جماعتش را دوست داشتند. زیاد طولش نمی داد. اگر می دید یا می شنید امام جماعتی نمازش طولانی است، تذکر می داد. بعد از هر نمازش سه بار طلب #شهادت می کرد. عوضش نمازهای فُرادایش را آهسته می خواند، با سجده های طولانی و گریه های زیاد. ...