دوبیتی (۲۰۹ تصویر)

#مولانا #مولوی #سعدی #ادیت #نستعلیق #لیلافداکار #سنتی #شعرنو...
۰

#مولانا #مولوی #سعدی #ادیت #نستعلیق #لیلافداکار #سنتی #شعرنو...

ای درد سینه سوزدلم را علاج توتاریکخانه ی نفسم را سراج تودنیا...
۱

ای درد سینه سوزدلم را علاج توتاریکخانه ی نفسم را سراج تودنیا...

جوینـد همه هِـلال و  مـن ابرویتگیرند همـه روزه و  من گیســوی...
۱

جوینـد همه هِـلال و مـن ابرویتگیرند همـه روزه و  من گیســوی...

.ای مقصد تمام دعاهای ما بیا تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا .ج...
۰

.ای مقصد تمام دعاهای ما بیا تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا .ج...

.من ومهتاب وشب وفاصله ها همدردیمهمه طوفان زده گانیم که کم آو...
۰

.من ومهتاب وشب وفاصله ها همدردیمهمه طوفان زده گانیم که کم آو...

.وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوندعاقبت دروازه های عاشقی...
۰

.وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوندعاقبت دروازه های عاشقی...

.هیچ کس فکر تنهایی تو نیستگریه کن جای خودت، جای همه.بی تو دا...
۰

.هیچ کس فکر تنهایی تو نیستگریه کن جای خودت، جای همه.بی تو دا...

.چشمان تو پایان پریشانی هاستدست تو کلید قفل زندانی هاست.ای ی...
۱

.چشمان تو پایان پریشانی هاستدست تو کلید قفل زندانی هاست.ای ی...

.جز وقت حاجتش به تو این دل چکار داشت ؟ از تو تمام شـــــــــ...
۰

.جز وقت حاجتش به تو این دل چکار داشت ؟ از تو تمام شـــــــــ...

.بی تو چگونه می‌شود از آسمان نوشت؟از انعکاس سادۀ رنگین‌کمان ...
۱

.بی تو چگونه می‌شود از آسمان نوشت؟از انعکاس سادۀ رنگین‌کمان ...

گفتم که پر از عطر بهاری بانوخوب حرف‌بزن گاه‌گداری بانوگفتی: ...
۴

گفتم که پر از عطر بهاری بانوخوب حرف‌بزن گاه‌گداری بانوگفتی: ...

❤️.فروغ بخش شب انتظار ، آمدنی استرفیق ، آمدنی ، غمگسار ، آمد...
۲

❤️.فروغ بخش شب انتظار ، آمدنی استرفیق ، آمدنی ، غمگسار ، آمد...

.امشب شب شب‌های درخشان جهان استامشب شب گل، یا شب دل، یا شب ج...
۲

.امشب شب شب‌های درخشان جهان استامشب شب گل، یا شب دل، یا شب ج...

❤️پنجره پنجره شهر هواخواهانتدم به دم منتظر سر زدن چشمانت.تا ...
۱

❤️پنجره پنجره شهر هواخواهانتدم به دم منتظر سر زدن چشمانت.تا ...

❤️.خواب دیدم آمدی خواب مرا تعبیر کنتوبیا و قصه این انتظار را...
۱

❤️.خواب دیدم آمدی خواب مرا تعبیر کنتوبیا و قصه این انتظار را...

⁦💔عیدی رسیده است، که در آن امید نیستصدها بهار هم برسد، بی تو...
۰

⁦💔عیدی رسیده است، که در آن امید نیستصدها بهار هم برسد، بی تو...

بیا و ختم کن به چشمهایت انتظار رابه بی صدا تبسمی، صدا بزن به...
۰

بیا و ختم کن به چشمهایت انتظار رابه بی صدا تبسمی، صدا بزن به...

:broken_heart:.یوسفِ گُمگشته‌ای دارد دلِ کنعانی‌امشمعم ودرخو...
۱

:broken_heart:.یوسفِ گُمگشته‌ای دارد دلِ کنعانی‌امشمعم ودرخو...