دوست (۹۷۰۰ تصویر)

خراب شود

خراب شود

به امید بر اورده شدن حاجات همه دوستان#خدا. #پروردگار. #الله....
۸

به امید بر اورده شدن حاجات همه دوستان#خدا. #پروردگار. #الله....

به جای گوشی یه کم با فرزندت بازی کن...

به جای گوشی یه کم با فرزندت بازی کن...

آنان که حضورشان همه جا هست ولی دریغ از یادشان ...
۲

آنان که حضورشان همه جا هست ولی دریغ از یادشان ...

#دوست #قلابی  #تنهایی #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #پروفایل

#دوست #قلابی #تنهایی #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #پروفایل

دختر دار که شدید

دختر دار که شدید

خیانت زن متاهل
۱

خیانت زن متاهل

عاشق معرفت پسرام
۳

عاشق معرفت پسرام

خط چشم تون  تا سر کوچه نکشید.

خط چشم تون تا سر کوچه نکشید.

قهر که می کنید...

قهر که می کنید...

بهتر از یکسال جهاد...

بهتر از یکسال جهاد...

اونی که میتونی حرف دلتو بهش بزنی بهش میگن رفیق

اونی که میتونی حرف دلتو بهش بزنی بهش میگن رفیق

روژلب مات

روژلب مات

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

کتک زدن کودکان هیچ مشکلی را حل نمیکند.

کتک زدن کودکان هیچ مشکلی را حل نمیکند.

دوست صمیمی بهترین است

دوست صمیمی بهترین است

😂😂  منم دلم میخاست#دوستش بودم:(((#خنده #چالش #استوری #استوی_...

😂😂 منم دلم میخاست#دوستش بودم:(((#خنده #چالش #استوری #استوی_...