نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ذوالجناح (۴ تصویر)

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند. ….. #دکتر_علی_شریعتی #تابلو_محرم #قابعکس_شهادت #امام_حسین #لبیک_یاحسین #ذوالجناح ww.backlit.ir

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند. ….. #دکتر_علی_شریعتی #تابلو_محرم #قابعکس_شهادت #امام_حسین #لبیک_یاحسین #ذوالجناح ww.backlit.ir

#ذوالجناح

#ذوالجناح