#مطالبه

تا می توانید منتشر کنید💥چرا بر خلاف نظر رهبریواکسن آمریکایی ...

تا می توانید منتشر کنید💥چرا بر خلاف نظر رهبریواکسن آمریکایی ...

1

حضرت آیت‌الله #خامنه‌ای با برشمردن نمونه‌های امیدبخش از تغیی...

تا می توانید منتشر کنید💥چرا بر خلاف نظر رهبریواکسن آمریکایی ...

سی و هفت کشته واکسن انگلیسی

سی و هفت کشته واکسن انگلیسی

سی و هفت کشته واکسن انگلیسی

سی و هفت کشته از واکسن انگلیسی استرازانکا

سونیل شتی

1

جذاب سونیل شتی

سونیل شتی دهه ۹۰

سونیل شتی دهه ۹۰

#سیاست_عزتمندانه 💖

فتح بیت مقدس راز پنهان ظهور است.روز رجعت میاد انشاءالله#روز_...

آمریکا زیر پایش.

القدس لنا⁦❤️⁩

🔴حافظ قرآن اهل تسنن: سخنان رهبر انقلاب مرا حافظ قرآن کرد مول...