روز_جهانی_چپ_دستها (۲ تصویر)

#بخون:relieved_face:روز ۱۳ اوت برابر با ۲۲ مرداد به نام روز ...
۱۴

#بخون:relieved_face:روز ۱۳ اوت برابر با ۲۲ مرداد به نام روز ...

روز جهانیــ چپــ دست... چ کسیـ به شما تبریک گفت آقای من!؟ ای...
۸

روز جهانیــ چپــ دست... چ کسیـ به شما تبریک گفت آقای من!؟ ای...