سفر_کریسمس (۱۸ تصویر)

#بوداپستبوداپست، پایتخت مجارستان، مرکز علمی، فرهنگی و اقتصاد...

#بوداپستبوداپست، پایتخت مجارستان، مرکز علمی، فرهنگی و اقتصاد...

#پکنپکن پایتخت پرجمعیت‌ترین کشور دنیا، مرکز جمهوری خلق چین و...

#پکنپکن پایتخت پرجمعیت‌ترین کشور دنیا، مرکز جمهوری خلق چین و...

#بوداپستبوداپست، پایتخت مجارستان، مرکز علمی، فرهنگی و اقتصاد...

#بوداپستبوداپست، پایتخت مجارستان، مرکز علمی، فرهنگی و اقتصاد...

#آبشار کوانگ سیدرباره لائوس لائوس کشوری محصور در خشکی است. ز...

#آبشار کوانگ سیدرباره لائوس لائوس کشوری محصور در خشکی است. ز...

#ویناشهر Vienna از شهرهای کشور اتریش است. و از توریستی ترین ...

#ویناشهر Vienna از شهرهای کشور اتریش است. و از توریستی ترین ...

#دامولس، اتریشپایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و...

#دامولس، اتریشپایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و...

#نروژنروژ کشوری در شمال اسکاندیناوی است که از سوی سازمان ملل...

#نروژنروژ کشوری در شمال اسکاندیناوی است که از سوی سازمان ملل...

#روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه پهناورترین کشور جهان است ک...

#روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه پهناورترین کشور جهان است ک...

#بارسلونا شهر روز اسپانیابارسلون دومین شهر پر جمعیت در اسپان...

#بارسلونا شهر روز اسپانیابارسلون دومین شهر پر جمعیت در اسپان...

#ترکیه درباره ترکیه گفتنی بسیار است. ترکیه مهد فرهنگ و پایتخ...

#ترکیه درباره ترکیه گفتنی بسیار است. ترکیه مهد فرهنگ و پایتخ...

#هتل رامادا ریسورت کوش آداسیدارای 6 استخر روباز همراه با سرس...

#هتل رامادا ریسورت کوش آداسیدارای 6 استخر روباز همراه با سرس...

#استانبولاستانبول بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و ا...

#استانبولاستانبول بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و ا...

#چینچین' (نام رسمی: جمهوری خلق چین) کشوری در شرق آسیا. چین پ...

#چینچین' (نام رسمی: جمهوری خلق چین) کشوری در شرق آسیا. چین پ...

#شانگاهیشانگهای شهر غول آسا و لبریز از جمعیت. رابط میان چین ...

#شانگاهیشانگهای شهر غول آسا و لبریز از جمعیت. رابط میان چین ...

#قبرسقبرس سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه است#رزرواسیون-هتل-...

#قبرسقبرس سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه است#رزرواسیون-هتل-...

#سنگاپورسنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا است#رزرواسیون-هتل-در...

#سنگاپورسنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا است#رزرواسیون-هتل-در...

#نیویورکنیویورک پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا و قلب اقتصادی این کش...

#نیویورکنیویورک پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا و قلب اقتصادی این کش...

#دبیدبی یا دوبی یکی از امیرنشین‌های هفت گانه امارات متحده عر...

#دبیدبی یا دوبی یکی از امیرنشین‌های هفت گانه امارات متحده عر...