سوپرمن (۴۶ تصویر)

Tyler Hoechlin«تایلر هوچلین» نهمین کسی بود که نقش سوپرمن را ...
۳

Tyler Hoechlin«تایلر هوچلین» نهمین کسی بود که نقش سوپرمن را ...

Henry Cavill«هنری کویل» هشتمین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا...
۳

Henry Cavill«هنری کویل» هشتمین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا...

Brandon Routh«براندون روث» هفتمین کسی بود که نقش سوپرمن را ا...
۴

Brandon Routh«براندون روث» هفتمین کسی بود که نقش سوپرمن را ا...

Tom Welling«تام ولینگ» ششمین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا ک...
۱

Tom Welling«تام ولینگ» ششمین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا ک...

Dean Cain«دین کین» پنجمین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا کرد....
۱۴

Dean Cain«دین کین» پنجمین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا کرد....

Christopher Reeve«کریستوفر ریو» چهارمین کسی بود که نقش سوپرم...
۲

Christopher Reeve«کریستوفر ریو» چهارمین کسی بود که نقش سوپرم...

David Wilson«دیوید ویلسون» سومین کسی بود که نقش سوپرمن را ای...
۳

David Wilson«دیوید ویلسون» سومین کسی بود که نقش سوپرمن را ای...

George Reeves«جرج ریوز» دومین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا ...
۱

George Reeves«جرج ریوز» دومین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا ...

Kirk Alyn«کرک آلین» اولین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا کرد....
۷

Kirk Alyn«کرک آلین» اولین کسی بود که نقش سوپرمن را ایفا کرد....