نسخه وب بازار مستقیم

سیبزمینی (۲ تصویر)

#میگو_سوخاری #میگو #قارچ_سوخاری #سیبزمینی #سس_تارتار برای درست کردن میگو سوخاری اول با کمی آبلیمو فلفل سیاه و پودر سیر مزه دارش کردم و بعد مثل بقیه مراحلِ سوخاری سه تا ظرف آماده کردم شامل: اولی ...

#میگو_سوخاری #میگو #قارچ_سوخاری #سیبزمینی #سس_تارتار برای درست کردن میگو سوخاری اول با کمی آبلیمو فلفل سیاه و پودر سیر مزه دارش کردم و بعد مثل بقیه مراحلِ سوخاری سه تا ظرف آماده کردم شامل: اولی آرد سفید، بعدی تخممرغِ زده شده و یک ظرف هم آرد سوخاری. اول در ارد ...

نذری دیروز خونه ما.. #نذر #شقایق #شیراز #چیپس #برنج #قیمه #سیبزمینی

نذری دیروز خونه ما.. #نذر #شقایق #شیراز #چیپس #برنج #قیمه #سیبزمینی