2

اینجا پر است ..از دست هایی که خسته نمی شوند ..از نگه داشتن ن...

5

ای شعر نا سروده ، کجا گیرمت نشان ؟!...#شاملو ...

2

من در تو نگاه می‌کنم در تو نفس می‌کشم و زندگی مرا تکرار می‌ک...

‌در فراسوی مرزهای تنمتو را دوست می‌دارم.در آن دوردستِ بعیدکه...

«کوه‌ها با هم‌اند و تنهایند. همچو ما، باهمانِ تنهایان.»#شامل...

1

#شاملو درمورد تفاوت "عاشق" و "معشوق" میگه:برای چه او به قدر ...

22

هیشکی مثل جنابِ #شاملونتونسته نوازش کردن و توصیف کنه، یه ج...

#شاملو #عاشقانه #پست_جدید

مرگ ، پشتِ سرمان بود...نمی دانستیمبوسه ی آخرمان بود نمی دانس...

63

@Sara_Diba-F با چشمان تو مرا به الماس ستاره‌ها نیازی نیستبا ...

2

اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی ...

با این همهای قلب در به دراز یاد مبر که مایعنی من و توعشق را ...

17

آری، با تواممن در تو نگاه می کنمدر تو نفس می کشمو زندگی مرا ...

2

این روزها احساس می کنم که شعر، دوباره در من جوانه می زند ..🌸...

‌#بهترینم ♥️ناگهان دلم هوای تورا کردهراستش را بخواهیناگهان ف...

2

عشق عمومی(اشک رازیست)🍃با صدای احمد #شاملو