شاهنشاه (۷۴ تصویر)

🔺معروف است #هویدا در دادگاه انقلاب درباره عملکرد خود به قاضی...
۱

🔺معروف است #هویدا در دادگاه انقلاب درباره عملکرد خود به قاضی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تاریخ_در_تصویر.. ..:writing_hand:‌ یکم تیر زادروز ثریا اسفن...
۱

#تاریخ_در_تصویر.. ..:writing_hand:‌ یکم تیر زادروز ثریا اسفن...

:large_red_circle: جشن یومیه #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...
۰

:large_red_circle: جشن یومیه #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #پراید ۴...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #پراید ۴...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #معاویه ...
۶

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #معاویه ...

خیانت رژیم پهلوی در تجزیه استان بحرین از کشور #ایران هرگز ف...
۴

خیانت رژیم پهلوی در تجزیه استان بحرین از کشور #ایران هرگز ف...

:heavy_black_heart:    #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخند...
۴

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخند...

:heavy_black_heart:    #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخند...
۳

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخند...

:heavy_black_heart:   #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده...
۰

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده...

:heavy_black_heart:   #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ...
۰

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ...

:heavy_black_heart:   #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ...
۰

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ...

:heavy_black_heart:  #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ب...
۰

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ب...

:heavy_black_heart:  #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ب...
۰

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده ب...

:heavy_black_heart:  #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب تداعی کنن...
۰

:heavy_black_heart: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب تداعی کنن...

:negative_squared_cross_mark: آیا میدانید #عشوه ‌های زنانه ...
۰

:negative_squared_cross_mark: آیا میدانید #عشوه ‌های زنانه ...