نسخه وب بازار مستقیم

شهیدمهدےثامنےراد (۱ تصویر)

تو وصیتنامش نوشته بود: اگر روزی جنازه ای از من آوردند،فاطمه سلما حتما یک بوسه بر پیکر پدر بزند #جاویدالاثر #شهیدمهدےثامنےراد #یادش_باصلوات 🍃 💟 @loveshohada28 #الله_اڪبر

تو وصیتنامش نوشته بود: اگر روزی جنازه ای از من آوردند،فاطمه سلما حتما یک بوسه بر پیکر پدر بزند #جاویدالاثر #شهیدمهدےثامنےراد #یادش_باصلوات 🍃 💟 @loveshohada28 #الله_اڪبر