ضد_ایرانی (۱۴ تصویر)

منتشر کنید
۰

منتشر کنید

دیواری کوتاه‌تر از زبان پارسی و مردم فارسی‌ زبان در این مملک...
۳

دیواری کوتاه‌تر از زبان پارسی و مردم فارسی‌ زبان در این مملک...

رو به میهن پشت به دشمن، هرگز اجازه ندهید به تمدن 7 هزار ساله...
۴

رو به میهن پشت به دشمن، هرگز اجازه ندهید به تمدن 7 هزار ساله...

#اصغر_فرهادی, پدر سینماگران #بی_غیرت ایران است و #تهمینه_میل...
۰

#اصغر_فرهادی, پدر سینماگران #بی_غیرت ایران است و #تهمینه_میل...

:warning_sign:  #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...
۰

:warning_sign: #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign:  #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...
۰

:warning_sign: #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign:  #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...
۰

:warning_sign: #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱۸

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۲۶

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۰

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱۲

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

فهوی حسین روزنامه‌نگار #ضد_ایرانی:ایران باداشتن رهبری مقتدر،...
۲

فهوی حسین روزنامه‌نگار #ضد_ایرانی:ایران باداشتن رهبری مقتدر،...

◄ لطـــفــا ایــن فــیـلــم را بـخــاطـــر ایــــــران ببـین...
۱

◄ لطـــفــا ایــن فــیـلــم را بـخــاطـــر ایــــــران ببـین...