نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عباس_جان (۵ تصویر)

💠 #مادرش میگفت؛ یک بار بهش گفتم ؛ #عباس_جان ، تو چرا همش دست به سینه ای؟! گفته بود؛ مادر، #نوکر_امام_حسین❤ ️ باید همیشه دست به سینه باشه! ✌ ️🌹 #سالروز_ولادت💐 #شهید_عباس_آسمیه🌷 ☘ ❤ ️ ...

💠 #مادرش میگفت؛ یک بار بهش گفتم ؛ #عباس_جان ، تو چرا همش دست به سینه ای؟! گفته بود؛ مادر، #نوکر_امام_حسین❤ ️ باید همیشه دست به سینه باشه! ✌ ️🌹 #سالروز_ولادت💐 #شهید_عباس_آسمیه🌷 ☘ ❤ ️ @khaDem_AlshOhda

#عباس_جان خدا کند کہ کسی تیر اینچنین نخورد بدون دست بہ یک لشگرِ لعین نخورد بدونِ دستْ کسی کہ تنش پُر از تیر است خدا کند ز بلندی فقط زمین نخورد #لبیـڪ_یـا_حســیـن_ع

#عباس_جان خدا کند کہ کسی تیر اینچنین نخورد بدون دست بہ یک لشگرِ لعین نخورد بدونِ دستْ کسی کہ تنش پُر از تیر است خدا کند ز بلندی فقط زمین نخورد #لبیـڪ_یـا_حســیـن_ع

#عباس_جان خدا کند کہ کسی تیر اینچنین نخورد بدون دست بہ یک لشگرِ لعین نخورد بدونِ دستْ کسی کہ تنش پُر از تیر است خدا کند ز بلندی فقط زمین نخورد #لبیـڪ_یـا_حســیـن_ع

#عباس_جان خدا کند کہ کسی تیر اینچنین نخورد بدون دست بہ یک لشگرِ لعین نخورد بدونِ دستْ کسی کہ تنش پُر از تیر است خدا کند ز بلندی فقط زمین نخورد #لبیـڪ_یـا_حســیـن_ع

﷽ ❀ #عباس_جان خدا کند کہ کسی تیر اینچنین نخورد بدون دست بہ یک لشگرِ لعین نخورد بدونِ دستْ کسی کہ تنش پُر از تیر است خدا کند ز بلندی فقط زمین نخورد #لبیـڪ_یـا_حســیـن_ع

﷽ ❀ #عباس_جان خدا کند کہ کسی تیر اینچنین نخورد بدون دست بہ یک لشگرِ لعین نخورد بدونِ دستْ کسی کہ تنش پُر از تیر است خدا کند ز بلندی فقط زمین نخورد #لبیـڪ_یـا_حســیـن_ع