نسخه وب بازار مستقیم

غنچه (۵۶ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #عفت_در_پوشش 🍃🍂بانوی ایرانی... 🔹باور کن تو با #حیا و #حجاب عزیزترینی برای‌‌ خدا ...😇 🌹گل باش بانوی شهر من و میان حجاب غنچه‌ات بمان ...🤗 🔹همانگونه که برای آن آفریده شده‌ای 😊 🌹و ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #عفت_در_پوشش 🍃🍂بانوی ایرانی... 🔹باور کن تو با #حیا و #حجاب عزیزترینی برای‌‌ خدا ...😇 🌹گل باش بانوی شهر من و میان حجاب غنچه‌ات بمان ...🤗 🔹همانگونه که برای آن آفریده شده‌ای 😊 🌹و بدان که گل، #گل است ... 🔹حتی اگر میان حجابش تا همیشه #غنچه بماند و ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #عفت_در_پوشش 🍃🍂بانوی ایرانی... 🔹باور کن تو با #حیا و #حجاب عزیزترینی برای‌‌ خدا ...😇 🌹گل باش بانوی شهر من و میان حجاب غنچه‌ات بمان ...🤗 🔹همانگونه که برای آن آفریده شده‌ای 😊 🌹و ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #عفت_در_پوشش 🍃🍂بانوی ایرانی... 🔹باور کن تو با #حیا و #حجاب عزیزترینی برای‌‌ خدا ...😇 🌹گل باش بانوی شهر من و میان حجاب غنچه‌ات بمان ...🤗 🔹همانگونه که برای آن آفریده شده‌ای 😊 🌹و بدان که گل، #گل است ... 🔹حتی اگر میان حجابش تا همیشه #غنچه بماند و ...

سروها دیدند، خندیدند حق هم داشتند او برای چیدن #غنچه تبر آورده بود

سروها دیدند، خندیدند حق هم داشتند او برای چیدن #غنچه تبر آورده بود

پرم ، پر از تب تند بغل کشیدن تو هزار غنچه فدای به گل رسیدن تو #شعر #ادبیات #ویسگون #تهمتن #غلامی #پسرم #محمدحسین #غنچه #گل

پرم ، پر از تب تند بغل کشیدن تو هزار غنچه فدای به گل رسیدن تو #شعر #ادبیات #ویسگون #تهمتن #غلامی #پسرم #محمدحسین #غنچه #گل

دلتنگ غنچه‌ایم بگو راه باغ کو؟ خاموش مانده‌ایم، خدا را چراغ کو؟ کو کوچه‌ای ز خواب خدا سبزتر٬ بگو آن خانه کو؟ نشانی آن کوچه باغ کو؟ چشم و چراغ خانه ما داغ عشق بود ...

دلتنگ غنچه‌ایم بگو راه باغ کو؟ خاموش مانده‌ایم، خدا را چراغ کو؟ کو کوچه‌ای ز خواب خدا سبزتر٬ بگو آن خانه کو؟ نشانی آن کوچه باغ کو؟ چشم و چراغ خانه ما داغ عشق بود چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو؟ دل‌های خویش را به گواهی گرفته‌ایم اما در ...

عمری به جز #بیهوده بودن سر نکردیم #تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم صد #غنچه در خاک شد در فصل شکفتن ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم دل در تبِ

عمری به جز #بیهوده بودن سر نکردیم #تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم صد #غنچه در خاک شد در فصل شکفتن ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم دل در تبِ " #لبیک " تاول زد ولی ما "لبیک گفتن" را لبی هم تر نکردیم حتی خیالِ نایِ #اسماعیل ...

#غنچه های زخمی

#غنچه های زخمی

من خمارِ شعرم و #معتادِ بوسه از لبت💋 یا بخوان شعری ز دیوان😉 یا دولب 💋 را .. #غنچه کن از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

من خمارِ شعرم و #معتادِ بوسه از لبت💋 یا بخوان شعری ز دیوان😉 یا دولب 💋 را .. #غنچه کن از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه

چ #خوبه توی #دنیا #نشون از#غم #نباشه #لبای #نشون از#غنچه همه ب #خنده #باز #شه