قربانی (۶۳ تصویر)

#بخونید:)ما یه روز تصمیم گرفتیم با چندتا از دوستای پدرم به م...
۰

#بخونید:)ما یه روز تصمیم گرفتیم با چندتا از دوستای پدرم به م...

#بخونید :)ما یه روز تصمیم گرفتیم با چندتا از دوستای پدرم به ...
۰

#بخونید :)ما یه روز تصمیم گرفتیم با چندتا از دوستای پدرم به ...

نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی
۱

نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی

سوابق نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در خراسان رضوی :globe_wi...
۲

سوابق نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در خراسان رضوی :globe_wi...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#استعداد #قربانی #جامعه #حقیقت_تلخ
۰

#استعداد #قربانی #جامعه #حقیقت_تلخ

:large_red_circle: شما #قربانی شده اید اما بی خبرید!:writing...
۶

:large_red_circle: شما #قربانی شده اید اما بی خبرید!:writing...

#قربانی می کنم؛ قلبِ پر احساسم را،در پیشگاهِ #چشمانی کهمرا ن...
۰

#قربانی می کنم؛ قلبِ پر احساسم را،در پیشگاهِ #چشمانی کهمرا ن...

همین حوالی‌اند...شمرهایی که ستم می‌کنند...حسین‌هایی که قربان...
۲

همین حوالی‌اند...شمرهایی که ستم می‌کنند...حسین‌هایی که قربان...

بندگی کن تاکه سلطانت کنندتن رها کن تا همه جانت کنندسر بنه در...
۱

بندگی کن تاکه سلطانت کنندتن رها کن تا همه جانت کنندسر بنه در...