لاریجانی (۳۱۶ تصویر)

🔺 روحانی دیروز بلبل زبونی میکرد.. امروز ساکت شده.. برجامت کو...

🔺 روحانی دیروز بلبل زبونی میکرد.. امروز ساکت شده.. برجامت کو...

تا حالا دقت نکرده بودم 🤔🤔🤔...#روحانی #ظریف #لاریجانی #جهانگی...
۱۲

تا حالا دقت نکرده بودم 🤔🤔🤔...#روحانی #ظریف #لاریجانی #جهانگی...

درباره حمایت مقام معظم رهبری از لاریجانی

درباره حمایت مقام معظم رهبری از لاریجانی

نکاتی درباره حمایت مقام معظم رهبری از صادق لاریجانی

نکاتی درباره حمایت مقام معظم رهبری از صادق لاریجانی

اعترافاش به ضرر چه کسانی بود؟

اعترافاش به ضرر چه کسانی بود؟

‏ حضرت آقا در افتتاحیه مجلس جدید دردمندانه فرمودند  «در دهه‌...
۱

‏ حضرت آقا در افتتاحیه مجلس جدید دردمندانه فرمودند «در دهه‌...

⭕️ واقعا رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم، نمیدونه که مذاکرات مجلس...

⭕️ واقعا رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم، نمیدونه که مذاکرات مجلس...

FreePalestine:🔴 هر کس بهتون گفت: #مردم_اسرائیل با #دولت_اسرا...

FreePalestine:🔴 هر کس بهتون گفت: #مردم_اسرائیل با #دولت_اسرا...

#کرونا #قرنطینه #مسئولین #لاریجانی #روحانی

#کرونا #قرنطینه #مسئولین #لاریجانی #روحانی

:large_red_circle:همینقدر وقیح حرومزادهبعد از رسوایی اصلاحات...

:large_red_circle:همینقدر وقیح حرومزادهبعد از رسوایی اصلاحات...

:rose: یکی از عوامل آرامش ، :white_left_pointing_backhand_in...

:rose: یکی از عوامل آرامش ، :white_left_pointing_backhand_in...

:large_red_circle: #روحانی از چه میترسد؟ چرا از ترس مرگ #خود...
۳

:large_red_circle: #روحانی از چه میترسد؟ چرا از ترس مرگ #خود...

:up-pointing_red_triangle: #دیکتاتور هایی که با شعار #آزادی ...

:up-pointing_red_triangle: #دیکتاتور هایی که با شعار #آزادی ...

:up-pointing_red_triangle: #دیکتاتور هایی که با شعار #آزادی ...
۱

:up-pointing_red_triangle: #دیکتاتور هایی که با شعار #آزادی ...

:up-pointing_red_triangle: #دیکتاتور هایی که با شعار #آزادی ...

:up-pointing_red_triangle: #دیکتاتور هایی که با شعار #آزادی ...

:large_red_circle:سوره انتقام!‌طوفان خروش و خشم ما در راه اس...

:large_red_circle:سوره انتقام!‌طوفان خروش و خشم ما در راه اس...

:warning_sign:  درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی ...
۴

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی ...

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...
۲

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...
۳

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...

اشکال در جزئیات طرح
 
از تاکید ایشان بر ضرورت اهتمام فوری دو...
۲

اشکال در جزئیات طرح از تاکید ایشان بر ضرورت اهتمام فوری دو...