نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبخند_بزن_بسیجی (۴ تصویر)

لبخند ؛ حرف اولِ نسلِ سبزِ بسیج است #لبخند_بزن_بسیجی #هفته_بسیج_مبارڪ #خاکیان_خدایی

لبخند ؛ حرف اولِ نسلِ سبزِ بسیج است #لبخند_بزن_بسیجی #هفته_بسیج_مبارڪ #خاکیان_خدایی

#طنـــز_جبهـــه به پسر پیغمبر ندیدم!... ⇐گاهی حسودیمان می‌شد از اینکه بعضی اینقدر خوش‌خواب بودند. سرشان را نگذاشته روی زمین انگار هفتاد سال بود که خوابیده‌اند و تا دلت بخواهد خواب سنگین بودند، توپ بغل گوششان ...

#طنـــز_جبهـــه به پسر پیغمبر ندیدم!... ⇐گاهی حسودیمان می‌شد از اینکه بعضی اینقدر خوش‌خواب بودند. سرشان را نگذاشته روی زمین انگار هفتاد سال بود که خوابیده‌اند و تا دلت بخواهد خواب سنگین بودند، توپ بغل گوششان شلیک می‌کردی، پلک نمی‌زدند. ⇐ما هم اذیتشان می‌کردیم . دست خودمان نبود. کافی بود مثلاً ...

#طـنز_جبـهه اردوگاه پر شده بود از خبرنگاران خارجے بچه ها مجبور بودند در حضور افسران عراقے مصاحبه کنند ... میکروفون را گرفتند جلوے یکے از رزمنده ها افسر عراقے پرسید : پسر جان اسمت چیه؟ ...

#طـنز_جبـهه اردوگاه پر شده بود از خبرنگاران خارجے بچه ها مجبور بودند در حضور افسران عراقے مصاحبه کنند ... میکروفون را گرفتند جلوے یکے از رزمنده ها افسر عراقے پرسید : پسر جان اسمت چیه؟ عباس اسم پدرت چیه: مش عباس اهل کجایے: بندر عباس کجا اسیر شدے: دشت عباس ...

#انرژی_هسته_ای #توافق به اعتراف همه دنیا حکومت ولایت فقیه هسته ای شد. پانوشت: اما تفاوت نگاه را با نگاه ببینید... اینها همه جزء مسیر است و انقلاب به پیش می رود... . #انقلاب_متوقف_نشدنی #لبخند_بزن_بسیجی . ...

#انرژی_هسته_ای #توافق به اعتراف همه دنیا حکومت ولایت فقیه هسته ای شد. پانوشت: اما تفاوت نگاه را با نگاه ببینید... اینها همه جزء مسیر است و انقلاب به پیش می رود... . #انقلاب_متوقف_نشدنی #لبخند_بزن_بسیجی . متن از @alinouraei_