لبیک_یا_حسین (۲۳۴ تصویر)

الان هنگامه گریه و سوگواری نیست :white_up_pointing_index:️ما...

الان هنگامه گریه و سوگواری نیست :white_up_pointing_index:️ما...

#لبیک_یا_حسینیا اباعبد اللههر زمانی کـه دلم یاد شـما میوفتدگ...

#لبیک_یا_حسینیا اباعبد اللههر زمانی کـه دلم یاد شـما میوفتدگ...

هم پای قدم های جابر بار دیگر اربعین رسید آن زمان که گفتی" هَ...
۱۳

هم پای قدم های جابر بار دیگر اربعین رسید آن زمان که گفتی" هَ...

#لبیک_یا_حسین

#لبیک_یا_حسین

#لبیک_یا_حسین

#لبیک_یا_حسین

جانم به قربانت آقا دعا کن منتقم سرورم، حضرت مهدی (عج)بیاید.....
۷

جانم به قربانت آقا دعا کن منتقم سرورم، حضرت مهدی (عج)بیاید.....

#لبیک_یا_حسین
۳

#لبیک_یا_حسین

#لبیک_یا_حسین

#لبیک_یا_حسین

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:  ...

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom: ...

اگر ظلم بر مردم را دیدی و به خاطر منافعت دم نزدی، با ظالم هم...

اگر ظلم بر مردم را دیدی و به خاطر منافعت دم نزدی، با ظالم هم...

:heavy_black_heart:️جانم عباس(ع)معـــرفت، زاده نمیشد، اگــر ...

:heavy_black_heart:️جانم عباس(ع)معـــرفت، زاده نمیشد، اگــر ...

ﺷـﺎﻝ ﺍحسین ﺟـﺴﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻔﻴﻪﺍﺑﮕﻠﺐ ﻣﺎﻟﻮﻡ ﻳﺒﭽﻲ ﺍﻋﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺧﻴﻪﺍﻭ ﺭﺟـ...

ﺷـﺎﻝ ﺍحسین ﺟـﺴﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻔﻴﻪﺍﺑﮕﻠﺐ ﻣﺎﻟﻮﻡ ﻳﺒﭽﻲ ﺍﻋﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺧﻴﻪﺍﻭ ﺭﺟـ...

:triangular_flag_on_post::waving_black_flag:چرا هر سال #محرم...

:triangular_flag_on_post::waving_black_flag:چرا هر سال #محرم...

#شیعیان را می بینی ماه #محرم، اینچنین با شکوه و عظمت و #سینه...

#شیعیان را می بینی ماه #محرم، اینچنین با شکوه و عظمت و #سینه...

digikala