نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مایه_عبرت (۱ تصویر)

درس های آموزنـده از #زندگی_حضرت_ایوب 🌄 انسان دارای فهـم کافـی برای فهمیدن دلیل کارهای خـداوند نیست. با ساکت ماندن در برابر خـداوند ایـوب (ع) تأیید می‌کند کـه وضعیت فعلـی خود را به عنوان خواست خداوند ...

درس های آموزنـده از #زندگی_حضرت_ایوب 🌄 انسان دارای فهـم کافـی برای فهمیدن دلیل کارهای خـداوند نیست. با ساکت ماندن در برابر خـداوند ایـوب (ع) تأیید می‌کند کـه وضعیت فعلـی خود را به عنوان خواست خداوند قبول کرده‌است با اینکه دلیل آن را نمی‌داند. #حضرت_ایوب (علیه السلام) بدلیل بلا و مصیبـت ...