محاکمه_مهناز_افشار (۳۳ تصویر)

#المهناز_الافشار هم رسما قلاده سعودی به گردن انداخت :grinnin...
۲۴

#المهناز_الافشار هم رسما قلاده سعودی به گردن انداخت :grinnin...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱۸

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۲۶

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۰

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱۲

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

:large_red_circle: حکم جلب #مهناز_افشار صادر شد.. منتظر #محا...
۰

:large_red_circle: حکم جلب #مهناز_افشار صادر شد.. منتظر #محا...

#محاکمه_مهناز_افشار
۰

#محاکمه_مهناز_افشار

:black_diamond_suit:حالا هم نمیخواد خودت رو قاطی کنی. به همو...
۱

:black_diamond_suit:حالا هم نمیخواد خودت رو قاطی کنی. به همو...

:large_red_circle: #قاتل #طلبه_همدانی که میگن بخاطر فتوای جع...
۰

:large_red_circle: #قاتل #طلبه_همدانی که میگن بخاطر فتوای جع...

کجا وصله دقیقا؟!باید تا حالا صدبار محاکمه میشد و این همه تعل...
۳

کجا وصله دقیقا؟!باید تا حالا صدبار محاکمه میشد و این همه تعل...

:police_cars_revolving_light:حالا فارغ از قضیه فرارِ این #قا...
۰

:police_cars_revolving_light:حالا فارغ از قضیه فرارِ این #قا...

:police_cars_revolving_light:با عوامل ناامن کننده #فضای_مجاز...
۰

:police_cars_revolving_light:با عوامل ناامن کننده #فضای_مجاز...

#محاکمه_مهناز_افشارهی دروغ دروغ دروغبه دروغ یه سری چرت و پرت...
۰

#محاکمه_مهناز_افشارهی دروغ دروغ دروغبه دروغ یه سری چرت و پرت...

#محاکمه_مهناز_افشار
۱

#محاکمه_مهناز_افشار

#محاکمه_مهناز_افشارامیدوارم نابود شه  :pensive_face::pensive...
۳۶

#محاکمه_مهناز_افشارامیدوارم نابود شه :pensive_face::pensive...

#محاکمه_مهناز_افشار
۰

#محاکمه_مهناز_افشار

#محاکمه_مهناز_افشار
۰

#محاکمه_مهناز_افشار

#محاکمه_مهناز_افشار
۰

#محاکمه_مهناز_افشار

#محاکمه_مهناز_افشار
۶

#محاکمه_مهناز_افشار