مربی_کودک (۲۱ تصویر)

#دوستت دارم فرزندم:heavy_black_heart:.. بهترین روز زندگی من ...
۰

#دوستت دارم فرزندم:heavy_black_heart:.. بهترین روز زندگی من ...

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:. #نامه_پنجمفرزندم:ear_of_rice...
۱

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:. #نامه_پنجمفرزندم:ear_of_rice...

وقتی بچه رو با باباش میفرستی حموم :smiling_face_with_open_mo...
۰

وقتی بچه رو با باباش میفرستی حموم :smiling_face_with_open_mo...

:new_moon_symbol:  ۸ شوال سالروز تخریب حرم ائمه بقیع(ع).دشمن...
۱

:new_moon_symbol: ۸ شوال سالروز تخریب حرم ائمه بقیع(ع).دشمن...

:public_address_loudspeaker: یک_توصیه !.وقتی با فرزندانتان ه...
۱

:public_address_loudspeaker: یک_توصیه !.وقتی با فرزندانتان ه...

#دوستت_دارم_فرزندم:two_hearts::ear_of_rice:با تمـام مـداد رن...
۰

#دوستت_دارم_فرزندم:two_hearts::ear_of_rice:با تمـام مـداد رن...

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:نامه سومفرزندم :( زندگی زیباست...
۰

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:نامه سومفرزندم :( زندگی زیباست...

#وعده_دادن_به_کودکان #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #مربی_کودک
۰

#وعده_دادن_به_کودکان #تربیت_کودک #تربیت_فرزند #مربی_کودک

#شیرین_ترین_یادگاری_های_کودکیمهربانی ،در آغوش کشیدن ،بازی ،ق...
۱

#شیرین_ترین_یادگاری_های_کودکیمهربانی ،در آغوش کشیدن ،بازی ،ق...

با_تشکر_مربی_کودک :person_with_folded_hands: #تربیت_‌کودک #ت...
۸

با_تشکر_مربی_کودک :person_with_folded_hands: #تربیت_‌کودک #ت...

#فرزندم اعتماد به نفس داشته باش!وقتی به کودکمان مسئولیت نمید...
۱

#فرزندم اعتماد به نفس داشته باش!وقتی به کودکمان مسئولیت نمید...

:snowflake: اللهم عجل لولیک الفرج بالقرآن:snowflake: #تربیت_...
۰

:snowflake: اللهم عجل لولیک الفرج بالقرآن:snowflake: #تربیت_...

#دست_بوس_مادر:two_hearts: #تربیت_کودک #تربیت فرزند #مربی_کود...
۰

#دست_بوس_مادر:two_hearts: #تربیت_کودک #تربیت فرزند #مربی_کود...

#نامه_های_یک_مادر💌  #نامه_دومفرزندم اعتماد به نفس داشته باش!...
۱

#نامه_های_یک_مادر💌 #نامه_دومفرزندم اعتماد به نفس داشته باش!...

#مادری_‌دارم_بهتر.....:two_hearts: #شاعر_سهراب_سپهری #تربیت_...
۹

#مادری_‌دارم_بهتر.....:two_hearts: #شاعر_سهراب_سپهری #تربیت_...

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:   نامه اولفرزندم عزت نفس داشت...
۰

#نامه_های_یک_مادر:love_letter: نامه اولفرزندم عزت نفس داشت...

#دوستت_دارم_فرزندم:two_hearts:دوست داشتن اگر به صورت لفظی بی...
۰

#دوستت_دارم_فرزندم:two_hearts:دوست داشتن اگر به صورت لفظی بی...

#هیجان_انگیزترین_قسمت_زندگی #تربیت_فرزند #تربیت_کودک #مربی_ک...
۰

#هیجان_انگیزترین_قسمت_زندگی #تربیت_فرزند #تربیت_کودک #مربی_ک...

#داستانها_رؤیاهادر کودکی داستانها و رؤیاها رنگ و بوی دیگری د...
۰

#داستانها_رؤیاهادر کودکی داستانها و رؤیاها رنگ و بوی دیگری د...

#پدرهمیشه آغوش باز پدر شادی بخش زندگی است.همین طور که نقش ما...
۰

#پدرهمیشه آغوش باز پدر شادی بخش زندگی است.همین طور که نقش ما...