مردم_جاهلی (۱ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَ...
۰

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَ...