نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موتور (۱۹۳۲ تصویر)

‌این ساعت #آفتابی به مدت ۳۵ ساعت توسط یک پرینتر سه بعدی ساخته شده و بدون استفاده از #باطری، #موتور و یا هیچ قطعه #الکترونیکی یک ساعت #دیجیتال با توهمی از نور و سایه روی ...

‌این ساعت #آفتابی به مدت ۳۵ ساعت توسط یک پرینتر سه بعدی ساخته شده و بدون استفاده از #باطری، #موتور و یا هیچ قطعه #الکترونیکی یک ساعت #دیجیتال با توهمی از نور و سایه روی زمین ایجاد میکند. حفره‌های درون این ساعت آفتابی با محاسبات دقیق #ریاضی طراحی شده تا ...

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#ماشین #موتور #wallpaper

#wallpaper #موتور

#wallpaper #موتور

#موتور

#موتور

#موتور

#موتور

#موتور

#موتور