مولانا (۵۵۸۲ تصویر)

خیالشچون چنین باشدجمالش بین که چون باشد!😍 #مولانا

خیالشچون چنین باشدجمالش بین که چون باشد!😍 #مولانا

#مولانا
#عکس_نوشته
۲

#مولانا #عکس_نوشته

عزیز ترین! شُما نه عادی میشَوید، نه عادَت.. قَند مُکررید شما...
۲

عزیز ترین! شُما نه عادی میشَوید، نه عادَت.. قَند مُکررید شما...

خنک آن دَم که نشینیم در ایوان من و توبه دو نقش و به دو صورت ...

خنک آن دَم که نشینیم در ایوان من و توبه دو نقش و به دو صورت ...

مبادا  ! #مولانا
۳

مبادا ! #مولانا

🌸بانگ زدم صبح دمان☘کیست در این خانه‌ٔ دل🌸گفت منم کز رُخ من ☘...

🌸بانگ زدم صبح دمان☘کیست در این خانه‌ٔ دل🌸گفت منم کز رُخ من ☘...

مولاناااا
۱

مولاناااا

نکند فکر کنی در دل من "یاد" تو نیستگوش کن "نبض دلم" با تو یک...

نکند فکر کنی در دل من "یاد" تو نیستگوش کن "نبض دلم" با تو یک...

دلا نزد کسی بنشینکه او از دل خبر دارد...☘ #مولانا

دلا نزد کسی بنشینکه او از دل خبر دارد...☘ #مولانا

±☕️‏من سراپا همہ یڪ جلوھ ‌اے از عشق توام ( :       عشق را جز...
۱

±☕️‏من سراپا همہ یڪ جلوھ ‌اے از عشق توام ( : عشق را جز...

±⛱ما را ز غَمت شِکایتے نیست ولیڪ . . .        خوش آیدم آنڪھ ...
۱

±⛱ما را ز غَمت شِکایتے نیست ولیڪ . . . خوش آیدم آنڪھ ...

به هر غزل که ستایم تو را ز پرده شعردلم ز پرده ستاید هزار چند...

به هر غزل که ستایم تو را ز پرده شعردلم ز پرده ستاید هزار چند...

#ماجراهای_فرفری #NJM0101 #عکس #عکس_نوشته #زیبا #قشنگ #مولانا...

#ماجراهای_فرفری #NJM0101 #عکس #عکس_نوشته #زیبا #قشنگ #مولانا...

-از تو بهتر ؟تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد ، نه اینکه تو بهتر...
۱

-از تو بهتر ؟تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد ، نه اینکه تو بهتر...

غربت ان است کهبا جمعی و جانانت نیست#مولانا
۳

غربت ان است کهبا جمعی و جانانت نیست#مولانا

من چه گویم ؟چون تو می‌دانی نهان#مولانا🍃🌺
۱

من چه گویم ؟چون تو می‌دانی نهان#مولانا🍃🌺

ناز کنی، نظر کنی،  قهر کنی، ستم کنیگر که جفا، گر که وفا، از ...

ناز کنی، نظر کنی، قهر کنی، ستم کنیگر که جفا، گر که وفا، از ...

تو مَـرجانیتو در جانیتو مروارید غلتانیاگر قلبم صدف باشدمیان ...
۱

تو مَـرجانیتو در جانیتو مروارید غلتانیاگر قلبم صدف باشدمیان ...

♥️تو مَـرجانیتو در جانیتو مروارید غلتانیاگر قلبم صدف باشدمیا...
۴

♥️تو مَـرجانیتو در جانیتو مروارید غلتانیاگر قلبم صدف باشدمیا...