مولانا (۵۶۶۴ تصویر)

احساس تنهایی نکن، تمام جهان هستی درون توست... #مولانا

احساس تنهایی نکن، تمام جهان هستی درون توست... #مولانا

گفتم ای دل، نروی؟خار شوی، زار شویبر سرِ آن دار شوی بی بَر و ...
۵

گفتم ای دل، نروی؟خار شوی، زار شویبر سرِ آن دار شوی بی بَر و ...

سیر نمی شوم ز " تو " ای مه جان فزای من... #مولانا
۲

سیر نمی شوم ز " تو " ای مه جان فزای من... #مولانا

#deklame🍀گفتم ای دل، نروی؟خار شوی، زار شویبر سرِ آن دار شوی ...
۹۶

#deklame🍀گفتم ای دل، نروی؟خار شوی، زار شویبر سرِ آن دار شوی ...

تقدیم شما خوبان‏🌺 اندر دل من درون و بيرون همه اوست... #مولان...
۸

تقدیم شما خوبان‏🌺 اندر دل من درون و بيرون همه اوست... #مولان...

شد ز غمت خانه‌ی سودا دلمدر طلبت رفت به هر جا دلم...در طلب گو...

شد ز غمت خانه‌ی سودا دلمدر طلبت رفت به هر جا دلم...در طلب گو...

بی رنگ رُخَتزمانه زندان من است ♥️#مولانا

بی رنگ رُخَتزمانه زندان من است ♥️#مولانا

مرا چه جای دل باشد چو دل گشته‌ست جای تو...#مولانا
۱

مرا چه جای دل باشد چو دل گشته‌ست جای تو...#مولانا

#مولانا #عکس_نوشته

#مولانا #عکس_نوشته

±🛺ﻗﻠﺐ لیلے بھ مجنون ﺧﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ!           " ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻠﯽ ڪﺲ ﻻﯾﻖ ا...

±🛺ﻗﻠﺐ لیلے بھ مجنون ﺧﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ! " ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻠﯽ ڪﺲ ﻻﯾﻖ ا...

گوش من منتظر پیام تو راجان به جان جسته یک سلام تو رادر دلم خ...
۵

گوش من منتظر پیام تو راجان به جان جسته یک سلام تو رادر دلم خ...

توییآرام دل من...مبر ای دوستقرارم#مولانا
۴

توییآرام دل من...مبر ای دوستقرارم#مولانا

به جناب عشق گفتم : تو بیا دوای ما باش  که به پاسخم بگفتا : ت...

به جناب عشق گفتم : تو بیا دوای ما باش که به پاسخم بگفتا : ت...

دل مرنجان که زهر دل به خدا راهی است ...#مولانا
۱

دل مرنجان که زهر دل به خدا راهی است ...#مولانا

تا در دل من قرار كرديدل را زِ تو بی قرار ديدم ...#مولانا
۱

تا در دل من قرار كرديدل را زِ تو بی قرار ديدم ...#مولانا

نیست در عالم ز هجران تلخ ترهرچ خواهی کن ولیکن آن مکن#مولانا

نیست در عالم ز هجران تلخ ترهرچ خواهی کن ولیکن آن مکن#مولانا