نسخه وب بازار مستقیم

میخواهمت (۱۵ تصویر)

#کوچه پس کوچه های #قلبت چه جای #امنی برای #قدم های من است #دوست داشتنت #قشنگ، #عشقت پر از امنیت و #خواستنت پر از #لطافت است حالا با این همه خوبی چرا من هم #تو ...

#کوچه پس کوچه های #قلبت چه جای #امنی برای #قدم های من است #دوست داشتنت #قشنگ، #عشقت پر از امنیت و #خواستنت پر از #لطافت است حالا با این همه خوبی چرا من هم #تو را نخواهم؟ #میخواهمت جان دلم با تمام #قلبم

دیڪتاتوری #میخواهمت #گیسوان آشفته ات را نگاه #نقره فامت را لبان #سرخ اناریت را حبست میڪنم در #تار و پود تنم تا در #نوسان خواستنت بنوشم لبان #تبدارت را...

دیڪتاتوری #میخواهمت #گیسوان آشفته ات را نگاه #نقره فامت را لبان #سرخ اناریت را حبست میڪنم در #تار و پود تنم تا در #نوسان خواستنت بنوشم لبان #تبدارت را...

#میخواهمت شهری جلو دارم نخواهد شد ایل و تبارت را بگو شمشیر بردارند ...😍 🌸 🍃

#میخواهمت شهری جلو دارم نخواهد شد ایل و تبارت را بگو شمشیر بردارند ...😍 🌸 🍃

#میخواهمت چنان که شب ِ خسته خواب را می جویَمت چنان که لب ِ تشنه آب را #قیصر_امین_پور #آنشرلـے❣ 📻 🌎 🌱 ...

#میخواهمت چنان که شب ِ خسته خواب را می جویَمت چنان که لب ِ تشنه آب را #قیصر_امین_پور #آنشرلـے❣ 📻 🌎 🌱 ...

دلم گرفته و #میخواهمت چ کار کنم؟! ک از خودم ک‌ #تویی تا کجا فرارکنم؟!🙃 ☹

دلم گرفته و #میخواهمت چ کار کنم؟! ک از خودم ک‌ #تویی تا کجا فرارکنم؟!🙃 ☹

#میخواهمت . . . #ولی . . . #دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . #نه دستم به دستانت میرسد #نه چشمانم به نگاهت . .. #چاره ای کن !!!! #تو را ...

#میخواهمت . . . #ولی . . . #دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . #نه دستم به دستانت میرسد #نه چشمانم به نگاهت . .. #چاره ای کن !!!! #تو را کم داشتن ... #کم نیست . . . #درد است . . .

بی فاصله میخواهمت آنقدر که باهم یکی شویم... #میخواهمت

بی فاصله میخواهمت آنقدر که باهم یکی شویم... #میخواهمت

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﯼ ﮐﻪ ” #تویی ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻨﺪ ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ” #میخواهمت ” … ﺍﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﯼ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﺎﯼ #عاشقانه ﺩﻧـــﯿﺎﺳﺖ … کانال.جدید.عاشقانه.های.منو.تو.در.تلگرام https://t.me/monlightyy/AAAAAEUuSeCdhQ_sJTR6_A

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﯼ ﮐﻪ ” #تویی ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻨﺪ ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ” #میخواهمت ” … ﺍﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﯼ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﺎﯼ #عاشقانه ﺩﻧـــﯿﺎﺳﺖ … کانال.جدید.عاشقانه.های.منو.تو.در.تلگرام https://t.me/monlightyy/AAA...

️ ❤ #میخواهمت❤ ولی دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . نه دستم به دستانت میرسد نه چشمانم به نگاهت . . #چاره ای کن ! تو را کم داشتن کم نیست ...

️ ❤ #میخواهمت❤ ولی دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . نه دستم به دستانت میرسد نه چشمانم به نگاهت . . #چاره ای کن ! تو را کم داشتن کم نیست #درد است😔 ... ❤ 💘 ❤ ️

#میخواهمت #ولی... #دوری... خیلی خیلی #دور نه #دستم به #دستانت میرسد نه #چشمانم به #نگاهت چاره ای #کن!!! تو را کم داشتن... #کم نیست... #درد است...

#میخواهمت #ولی... #دوری... خیلی خیلی #دور نه #دستم به #دستانت میرسد نه #چشمانم به #نگاهت چاره ای #کن!!! تو را کم داشتن... #کم نیست... #درد است...

#میخواهمت... #ولی... #دوری... خیلی خیلی #دور... نه #دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت چاره ای #کن!!! تو را کم داشتن... #کم نیست... #درد است... اهای مخاطب خاص

#میخواهمت... #ولی... #دوری... خیلی خیلی #دور... نه #دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت چاره ای #کن!!! تو را کم داشتن... #کم نیست... #درد است... اهای مخاطب خاص

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . .

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . . دوست ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . .

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . .