پاییزان (۴ تصویر)

#پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است #پاییز۹۸:maple_leaf: #پاییز۹۸...

#پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است #پاییز۹۸:maple_leaf: #پاییز۹۸...

#پاییزه_زمستانه #پاییز۹۸ #پاییز۹۸:maple_leaf: #پاییز۹۸_مبارک...

#پاییزه_زمستانه #پاییز۹۸ #پاییز۹۸:maple_leaf: #پاییز۹۸_مبارک...

دلبر که جان فرسود از اودلبر که بود که جانها همه فرسود از اوا...

دلبر که جان فرسود از اودلبر که بود که جانها همه فرسود از اوا...

پاییزپاییز که می شود بی قرار می شومبا دیدن رخسار برگها خبردا...

پاییزپاییز که می شود بی قرار می شومبا دیدن رخسار برگها خبردا...

digikala