نرم‌افزار اندروید نسخه وب بازار مستقیم

پرسپولیس_تنها_نیست (۳ تصویر)

هیچکس نمیتونه به تو آسیب بزنه مگر اینکه خودت بخوای مگر اینکه خودت بهش اجازه بدی ما از چهارسال حضور رئیس تو پرسپولیس جنگیدن رو یاد گرفتیم یاد گرفتیم که تو این فوتبال از کوچیک ...

هیچکس نمیتونه به تو آسیب بزنه مگر اینکه خودت بخوای مگر اینکه خودت بهش اجازه بدی ما از چهارسال حضور رئیس تو پرسپولیس جنگیدن رو یاد گرفتیم یاد گرفتیم که تو این فوتبال از کوچیک تا بزرگشون بر علیه تو حرکت میکنن اما آخرش این ماییم که قهرمان میشیم... سرباز ...

ما برای رفیق معمولیامونم ، رفیق نیمه راه نشدیم ، تو که صاحبخونه ی دلمونی عزیزتر از جان ما از اوناش نیستیم که وسط راه هرجا خوب بود پیاده بشیم ، تا آخر این مسیر ...

ما برای رفیق معمولیامونم ، رفیق نیمه راه نشدیم ، تو که صاحبخونه ی دلمونی عزیزتر از جان ما از اوناش نیستیم که وسط راه هرجا خوب بود پیاده بشیم ، تا آخر این مسیر هستیم . بزن بریم به سرعته برق و باد قهرمانی ماله ماست :/ #پرسپولیس_تنها_نیست

این بار جسمے نخواهد بود فریادےنخواهد بود تا آسماڹ را سُرخ ڪُند دستانے نخواهد بود ایسلندے تشویق ڪُند هوادارانِ بےادعایماڹ نمےتوانند نام هادےعزیز را فریاد زنند ورزشگاه توأم از سڪوت خواهد بود امــا همہ در ...

این بار جسمے نخواهد بود فریادےنخواهد بود تا آسماڹ را سُرخ ڪُند دستانے نخواهد بود ایسلندے تشویق ڪُند هوادارانِ بےادعایماڹ نمےتوانند نام هادےعزیز را فریاد زنند ورزشگاه توأم از سڪوت خواهد بود امــا همہ در مقابلِ تلویزیون، با چشمانے حیرت زده با تنی نیمه خیزُ ایستاده با ذڪرِ نام بزرگِ ...