نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاش_میدانستید (۱ تصویر)

☘ ☘ 📝 #داستان_کوتاه #نور_از_نان_بهتر_است👌 این همه گندم، این همه کشتزارهای طلایی، این همه خوشه در باد را که می خورد؟ آدم است، آدم است که می خورد. این همه گنج آویخته بر درخت، این ...

☘ ☘ 📝 #داستان_کوتاه #نور_از_نان_بهتر_است👌 این همه گندم، این همه کشتزارهای طلایی، این همه خوشه در باد را که می خورد؟ آدم است، آدم است که می خورد. این همه گنج آویخته بر درخت، این همه ریشه در خاک را که می خورد؟ آدم است، آدم است که می خورد. ...